Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2023

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-04-06 05:32:58
I love this platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-06 01:31:28
Rookie trader but is an interesting experience
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-06 01:24:33
well this is the first time trading and i love this platform over the ones i seen friends use.. def going to tell all my friends to come here !
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-05 21:13:32
I love the trading platform but I feel like the bots are causing glitches because there are times when I've won and I didn't get paid for it and there are times that I lost and I did get paid for it although my wins not being paid outweigh my losses I've only been paid on a loss maybe twice but I've lost over $100 on trades that were in the profit but I never received the profit that needs to be fixed
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-05 17:35:19
It’s ok platform. Only if you know what you are doing. It’s your choice to join or not. Just don’t join unless you know how to trade. Keep your money unti you have grown it. Then you can trade.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-05 17:22:10
very good platform
trade easy
fast website and platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-05 12:33:32
Legit platform. withdrawals are fast! support is very responsive.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-05 08:43:35
Awesome trading app, I recommend this to all beginners.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-05 03:47:03
Love trading on pocket options. Really is the best, Recommend it to all my riends
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-04 22:27:41
Just started using a trading app that gamifies my investments! It’s been a great way to set goals and track progress. #investing #gamification
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá