Lịch giao dịch tài sản

Có liên quan tới: 16:47, 03.08.2021*
Tài sản
Payout
Tiền tệ
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/RUB OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/RUB OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CAD
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/CAD
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CHF/JPY
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CHF
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/CHF
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/USD
84%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/JPY
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/CAD
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/JPY
78%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CAD
77%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/AUD
77%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/AUD
77%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
NZD/CHF
75%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
NZD/CAD
75%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/JPY
75%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/CHF
75%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/USD
73%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
NZD/JPY
71%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/JPY
70%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/JPY
70%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/CHF
63%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/NZD
55%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CHF
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/NZD
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/SGD
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/USD
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
NZD/USD
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/GBP
45%
Hàng hóa
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Gold OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
UKBrent OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USCrude OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Silver OTC
80%
Cổ phiếu
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Lukoil OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Nornickel OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Google OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
HP Inc OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Altria Group Inc OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Alcoa Inc OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Microsoft OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
FACEBOOK INC OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Boeing Company OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Home Depot Inc OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Walt Disney OTC
86%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Caterpillar Inc OTC
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
American Express OTC
84%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Pfizer Inc OTC
81%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Johnson & Johnson OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Bank of America OTC
70%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
IBM OTC
67%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
McDonald's OTC
64%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Intel OTC
61%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
3M Company OTC
59%
Tiền tệ crypto
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Bitcoin
40%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EOS
40%
*Dữ liệu nổi bật chỉ có liên quan tại thời điểm tải trang và chỉ dành cho mục đích tham khảo.