Lịch giao dịch tài sản

Có liên quan tới: 12:33, 27.10.2021*
Tài sản
Payout
Tiền tệ
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/NZD
90%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/JPY
88%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/CHF
88%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/GBP
88%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CAD
87%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/JPY
87%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/USD
86%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/AUD
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CHF
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/CHF
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CHF
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/CAD
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/JPY
84%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/JPY
83%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/RUB
82%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/USD
82%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
NZD/CHF
82%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
NZD/CAD
82%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CHF/JPY
82%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/NZD
81%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/CHF
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/JPY
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/USD
76%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CAD
75%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/CAD
74%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/AUD
71%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
NZD/USD
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/RUB
50%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
NZD/JPY
42%
Hàng hóa
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Gold OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Brent Oil OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
WTI Crude Oil OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Silver OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Natural Gas OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Platinum spot OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Palladium spot OTC
45%
Cổ phiếu
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Johnson & Johnson OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Pfizer Inc OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Tesla OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Apple OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
FedEx OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
McDonald's OTC
91%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Boeing Company OTC
88%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Netflix OTC
88%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Alibaba OTC
88%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Microsoft OTC
87%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Amazon OTC
87%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
ExxonMobil OTC
82%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
FACEBOOK INC OTC
79%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Citigroup Inc OTC
78%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
TWITTER OTC
77%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
VISA OTC
75%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Intel OTC
64%
Tiền tệ crypto
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Dash
25%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Bitcoin
15%
Chỉ số
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
DJI30
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
SP500
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
E50/EUR
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
D30/EUR
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
JPN225
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
F40/EUR
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
100GBP
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
E35EUR
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
US100
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUS 200
37%
*Dữ liệu nổi bật chỉ có liên quan tại thời điểm tải trang và chỉ dành cho mục đích tham khảo.