Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Lịch giao dịch tài sản

Danh sách hiện tại của tài sản có sẵn với các khoản thanh toán tương ứng. Phù hợp với: 00:14, 11.06.2023*
Tài sản
(UTC+2)
Payout
Tiền tệ
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/TRY OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/USD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/NZD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/USD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/CHF OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/GBP OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/JPY OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/NZD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/AUD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
NZD/USD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CAD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CHF OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/JPY OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CAD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/JPY OTC
88%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CHF OTC
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/RUB OTC
84%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
NZD/JPY OTC
83%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/JPY OTC
82%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CNH OTC
82%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/JPY OTC
82%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/CHF OTC
79%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CHF/NOK OTC
75%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/HUF OTC
74%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CHF/JPY OTC
74%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/RUB OTC
49%
Hàng hóa
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Gold OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Brent Oil OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
WTI Crude Oil OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Silver OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Natural Gas OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Platinum spot OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Palladium spot OTC
45%
Cổ phiếu
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Tesla OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
American Express OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Amazon OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Apple OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
McDonald's OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Microsoft OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
VISA OTC
91%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
FACEBOOK INC OTC
91%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
FedEx OTC
90%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Johnson & Johnson OTC
83%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Alibaba OTC
79%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Pfizer Inc OTC
79%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Boeing Company OTC
76%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
TWITTER OTC
75%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Netflix OTC
74%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
ExxonMobil OTC
63%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Citigroup Inc OTC
63%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Cisco OTC
44%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Intel OTC
32%
Tiền tệ crypto
Chỉ số
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUS 200 OTC
67%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
US100 OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
DJI30 OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
SP500 OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
E50EUR OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
D30EUR OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
JPN225 OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
F40EUR OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
100GBP OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
E35EUR OTC
45%
*Dữ liệu nổi bật chỉ có liên quan tại thời điểm tải trang và chỉ dành cho mục đích tham khảo.
*Lịch trình nội dung được chỉ định theo thời gian máy chủ (UTC+2)..