Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Quy định & Giấy phép

Flag sv

Đạo luật quy định IBC quốc tế 2014 Giấy phép môi giới

Đảo tự trị Mwali (Mohéli) Liên minh Comoros

Infinite Trade LLC được đăng ký tại Republic Of Costa Rica, San Jose- San Jose Mata Redonda, Neighborhood Las Vegas, Blue Building Diagonal To La Salle High School với số đăng ký 4062001303240.

Cơ quan đăng ký các công ty kinh doanh quốc tế chứng nhận rằng đã đáp ứng tất cả các yêu cầu đối với việc thành lập theo Đạo luật công ty kinh doanh quốc tế, rằng tất cả các yêu cầu của Đạo luật nói trên đối với việc thành lập đã được tuân thủ. Theo ủy quyền được cấp cho Văn phòng Cơ quan Dịch vụ Quốc tế Mwali theo Đạo luật Quốc tế 2001 của Đảo tự trị Mwali (Mohéli).

Xem giấy chứng nhận:

Certificate