Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2023

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-02-11 09:15:12
I recieved a mail saying you have got a gift of 75$ bonus direct to your account. I tried to claim it but than it got disappeared. I try to contact customer service they told md it was created to your account and was used.
I checked every single transaction, gift history, purchase i claimed, bonus I claimed I didn't find it anywhere.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-11 06:30:06
Love this app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-11 02:09:28
Too laggy.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-10 20:04:53
I love PO
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-10 19:04:04
Its good.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-10 18:01:29
Good morning, I'm wanting to make the deposit of the first deposit at the brokerage and I'm not finding the debit or credit card option, it's only appearing for Crypton coins
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-10 12:13:03
best ever trading platform i have seen
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-10 02:43:21
Love it!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-10 02:23:04
Best binary option!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-09 07:37:50
I love trading on this platform, definately the best
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá