Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2024-04-27 03:28:40
Best trading app
Very good
Thanks pocket option
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-04-26 22:50:50
Very good
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-04-26 21:32:17
Thanks pocket option
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-04-26 20:58:13
i love pocket option
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-04-26 19:36:47
The number of Regular Trading Pairs may be increased. For example NZDUSD, GBPNZD may be added.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-04-26 19:18:49
very good
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-04-26 18:54:24
Pocket Option has brought light in my life as I was struggling with my finances. I am trading part time but it fascinate me that much I should start it as full time, but I new to this and in my learning phase.
Platform guides has played a vital role in getting some to the point education.
Support staff in chat and in support request have made look trading so easy.
Pocket Option has many trading option and equally good for bigneers and experienced.
Highly recommend.
Top notch
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-04-26 17:20:26
Fast deposit and withdrawal
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-04-26 12:07:39
One of the best platform so far for trading the forex market.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2024-04-26 09:32:54
One of the best plateform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá