Optimizirani uređaj za prikazivanje grafikona smanjuje vrijeme učitavanja i povećava trajanje baterije do 25 %.

Pravila plaćanja

1.1 Kompanija je financijski odgovorna za stanje računa korisnika u svakom određenom trenutku.

1.2 Financijska odgovornost kompanije počinje s prvim zapisom uplate korisnika i nastavlja se do potpune isplate sredstava.

1.3 Korisnik ima pravo od Kompanije zahtijevati bilo koji iznos sredstava koja su dostupna na njenom/njegovom računu u vrijeme podnošenja zahtjeva.

1.4 Jedini službeni načini uplate/isplate su načini koji se pojavljuju na službenoj mrežnoj stranici kompanije. Klijent preuzima sve opasnosti povezane s uporabom ovih načina plaćanja, jer načini plaćanja nisu partneri kompanije i nisu odgovornost kompanije. Kompanija nije odgovorna za bilo kakvu odgodu ili otkazivanje transakcije koje su posljedica načina plaćanja. U slučaju da korisnik ima bilo kakvu pritužbu povezanu s načinima plaćanja, njegova/njena je odgovornost kontaktirati uslugu podrške tog načina plaćanja i obavijestiti kompaniju o tim pritužbama.

1.5 Kompanija ne preuzima bilo kakvu odgovornost za aktivnosti pružatelja usluga treće strane koje korisnici mogu koristiti u svrhu uplate/isplate. Financijska odgovornost kompanije za sredstva korisnika počinje kad se sredstva učitaju na bankovni račun kompanije ili bilo koji račun povezan s načinom plaćanja koji se pojavljuje na mrežnoj stranici kompanije. U slučaju da se tijekom ili nakon financijske transakcije otkrije bilo kakva prijevara, kompanija zadržava pravo otkazati takvu transakciju i zamrznuti račun korisnika.
Odgovornost kompanije za sredstva klijenta završava kad su sredstva isplaćena s bankovnog računa kompanije ili bilo kojeg drugog računa povezanog s kompanijom.

1.6 U slučaju tehničkih pogrešaka povezanih s financijskim transakcijama, kompanija zadržava pravo otkazati takve transakcije i njihove rezultate.

1.7 Korisnik na mrežnoj stranici kompanije može imati samo jedan registrirani račun. U slučaju da kompanija otkrije dvostruki račun korisnika, kompanija zadržava pravo zamrznuti račune korisnika i sredstva na njima, bez prava isplate.

2. Registracija korisnika

2.1 Registracija korisnika bazirana je na dva osnovna koraka:

- Mrežna registracija korisnika.
- Potvrda identiteta korisnika.

Kako bi završio prvi korak, korisnik treba:

- Dostaviti kompaniji svoj pravi identitet i pojedinosti za kontakt.
- Prihvatiti ugovore s kompanijom i njihove dodatke.

2.2 Kako bi se proveo drugi korak, kompanija mora zahtijevati, a klijent mora osigurati

- skeniranu ili digitalnu fotografiju svoj identifikacijskog dokumenta.
- punu presliku svih stranica identifikacijskog dokumenta s fotografijom i osobnim podacima.

Kompanija zadržava pravo od korisnika tražiti bilo koji drugi dokument, kao što su računi, potvrda banke, skenirana bankovna kartica ili bilo koji drugi dokument koji može biti potreban tijekom postupka identifikacije.

2.3 Postupak identifikacije mora se završiti u roku od 10 radnih dana od zahtjeva kompanije. U nekim slučajevima, kompanija može produžiti razdoblje identifikacije do 30 radnih dana.

3. Postupak uplate

Kako bi obavio uplatu, korisnik mora poslati upit iz svog osobnog kabineta. Kako bi završio uput, korisnik mora odabrati bilo koji od načina plaćanja s popisa, unijeti sve potrebne podatke i nastaviti s plaćanjem.

Sljedeće su valute dostupne za uplatu: USD

Vrijeme obrade zahtjeva za isplatu ovisi o načinu plaćanja i može se razlikovati od jedne do druge vrste. Kompanija ne može regulirati vrijeme obrade. U slučaju korištenja načina elektroničkog plaćanja, vrijeme transakcije može varirati od nekoliko sekundi do nekoliko dana. U slučaju korištenja izravne devizne doznake, vrijeme transakcije može biti od 3 do 45 radnih dana.

Sve transakcije koje provodi Korisnik moraju se provesti putem određenog izvora transakcije koji pripada isključivo Korisniku, koji obavlja plaćanje vlastitim sredstvima. Isplata, refundiranje, kompenzacija i druga plaćanja koja se provode na račun Korisnika mogu se napraviti korištenjem istog računa (bankovnog ili platne kartice) koji je korišten za uplatu sredstava. Isplata s računa može se provoditi samo u istoj valuti u kojoj je obavljena odgovarajuća uplata.

4. Porezi

Kompanija nije knjigovodstvena djelatnost i ne dostavlja financijske podatke korisnika bilo kojoj trećoj strani. Ove informacije mogu se dati samo u slučaju službenog zahtjeva vladinih agencija.

5. Pravila refundiranja

5.1 U bilo kojem trenutku Korisnik može tražiti isplatu dijela ili svih sredstava sa svog Računa, ako Kompaniji pošalje Zahtjev za isplatu koji sadrži nalog za isplatu novca korisnika s računa korisnika, koji je u skladu sa sljedećim uvjetima:

- Kompanija će izvršiti nalog za isplatu s korisnikovog računa za trgovanje, koji može biti ograničen preostalim iznosom na korisnikovom računu za trgovanje u vrijeme izvršenja naloga. Ako iznos čiju isplatu traži korisnik (uključujući i proviziju i druge troškove prema ovom Pravilniku) prelazi iznos na računu korisnika, Kompanija može odbiti nalog, nakon pojašnjavanja razloga odbijanja.;

- Korisnikov zahtjev za isplatu novca s Korisničkog računa mora biti usklađen sa zahtjevima i ograničenjima propisanim postojećim zakonima i drugim propisima zemalja u čijoj se jurisdikciji provodi takva transakcija;

- novac s korisnikovog računa mora biti isplaćen istim načinom plaćanja i istim identifikacijskim brojem novčanika koji je korisnik ranije koristio za uplatu sredstava na račun. Kompanija može ograničiti iznos isplate za određeni sustav plaćanja na iznos koji je uplaćen na korisnikov račun tim sustavom plaćanja. Kompanija može, prema vlastitoj odluci, napraviti izuzetke za ovo pravilo i isplatiti novac korisnika drugim načinom plaćanja, ali Kompanija može od korisnika u bilo kojem trenutku tražiti podatke o plaćanju drugim načinom plaćanja, a korisnik kompaniji mora osigurati te podatke za plaćanje.;

5.2 Zahtjev za isplatu se izvršava transferom sredstava na korisnikov vanjski račun od strane agenta kojeg je ovlastila Kompanija.

5.3 Korisnik će zahtjev za isplatu predati u valuti u kojoj je uplaćena uplata. Ako je valuta uplate različita od valute transfera, Kompanija će pretvoriti iznos transfera po tečaju koji vrijedi u Kompaniji u vrijeme kad su sredstva skinuta s računa korisnika.

5.4 Valuta u kojoj kompanija provodi transfer na korisnikov vanjski račun može se prikazati na zaslonu korisnika, ovisno o valuti korisnikovog računa i načinu isplate.

5.5 Tečaj, proviziju i druge troškovi povezane sa svakim načinom isplate određuje kompanija i mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku, prema odluci kompanije. Tečaj se može razlikovati od tečaja valuta koji određuju vlasti određene zemlje i od trenutnog tečaja za odgovarajuću valutu. U slučajevima koje su pokrenuli pružatelji platnih usluga, sredstva se mogu isplatiti s korisnikovog računa u valuti koja se razlikuje od valute korisnikovog vanjskog računa.

5.6 Kompanija zadržava pravo odrediti najmanji i najveći iznos isplate, ovisno o načinu isplate. Ova ograničenja bit će navedena na zaslonu korisnika.

5.7 Zahtjev za isplatu smatra se prihvaćenim od strane kompanije, ako je napravljen na korisnikovom zaslonu i prikazan u izborniku povijesti iznosa računa te u sustavu kompanije za knjigovodstvene zahtjeve korisnika. Nalog stvoren na bilo koji drugi način, osim onog navedenog u ovoj odredbi neće biti prihvaćen i kompanija ga neće izvršiti.

5.8 Sredstva će biti isplaćena s korisnikovog računa unutar pet (5) radnih dana.

5.9 Ako sredstva koja je kompanija poslala u skladu sa zahtjevom za isplatu ne stignu na vanjski račun korisnika nakon pet (5) radnih dana, korisnik može od kompanije zatražiti provjeru ovog transfera.

5.10 Ako je korisnik napravio pogrešku u podacima za plaćanje kod sačinjavanja zahtjeva za isplatu, a ista dovede do neuspješnog transfera novca na vanjski račun korisnika, korisnik će platiti proviziju za rješavanje ovog problema.

5.11 Profit korisnika koji je veći od sredstava koja je korisnik uplatio može se prebaciti na vanjski račun korisnika samo načinom koji dogovore korisnik i kompanija i, ako je korisnik sredstva na račun uplatio na određeni način, kompanija ima pravo isplatiti ranije uplate korisnika na isti način.

6. Načini plaćanja isplata

6.1 Bankovni transfer.

6.1.1 Korisnik može poslati zahtjev za isplatu bankovnim transferom u bilo kojem trenutku, ako kompanija prihvaća ovaj način u vrijeme transfera sredstava.

6.1.2 Korisnik može napraviti zahtjev za isplatu samo na bankovni račun otvoren na svoje ime. Kompanija neće prihvatiti niti izvršiti naloge transfera novca na bankovni račun treće strane.

6.1.3 Kompanija mora poslati novac na korisnikov bankovni račun u skladu s informacijama u zahtjevu za isplatu, ako su ispunjeni uvjeti članka 7.1.2. ovog Pravilnika.

Korisnik razumije i slaže se da kompanija nema odgovornosti za vrijeme potrebno za bankovni transfer.

6.2 Elektronički transfer.

6.2.1 Korisnik može poslati zahtjev za isplatu elektroničkim transferom u bilo kojem trenutku, ako kompanija koristi ovaj način u vrijeme obavljanja transfera.

6.2.2 Korisnik može napraviti zahtjev za isplatu samo na svoj osobni novčanik za sustav elektroničkog plaćanja.

6.2.3 Kompanija mora poslati novac na elektronički račun korisnika u skladu s informacijama u zahtjevu za isplatu.

6.2.4 Korisnik razumije i prihvaća da kompanija nije odgovorna za vrijeme potrebno za provedbu elektroničkog transfera ili za okolnosti do kojih dođe radi tehničkog kvara tijekom transfera, ako do istih nije došlo pogreškom kompanije.

6.3 Kompanija može, po vlastitoj odluci, ponuditi korisniku drugi način isplate novca s računa korisnika. Ova informacija je prikazana na zaslonu.