موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2023

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2023-05-18 09:42:38
the best option i tarde on it is pocket option fast withdrawl and fast depoist
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-05-18 09:08:58
Best of the best ❤️❤️
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-05-18 08:49:27
Hello pocket options! One of the best broker, because, I used most of broker available in market, like olymptrade, iq options and quotex, but I did not find as a useful broker for beginners because at first u have to understand the all indicators, only pocket options provide all premium indicators for free and using this indicators u can improve your skills and become expert trader and the best part is their 250 usd tournament every day, u can trade regularly on 250 usd tournament and make money without and investment, no other platform provide this kind of free tournament daily, I lost more than 4000 usd on olymptrade and the worst part is they take more than 5 days for deposit if you are using upi Or paytm, and their support team worst only bot reply but in pocket options, you will get instant solutions for any kind of problem, so my advice for beginners and advance trader always used pocket options!
Thank you and regards.
Amar rajkumar
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-05-17 23:54:30
Very great platform, be patient and have no emotions and you will be in profit
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-05-17 21:00:55
Nice company
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-05-17 13:05:38
Best trading platform pocket option For every one
Deposit and withdrawal very fast
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-05-17 09:28:21
Wow super trading platform pocket option very fast withdrawal
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-05-16 21:51:23
The platform is very good and the chart are perfect, the only problem I encountered is the withdrawal, it takes long and they verify your credit card and after you deposit with the credit card, withdraw (the method you used to withdraw it's not found in your area) that's the problem
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-05-16 19:20:12
Very good platform! Until now nothing to say ????
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-05-16 19:08:10
Good job pocket options! Like the platform
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برایs ظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید