Đánh giá thực 2022

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Customer Reviews

2021-03-07 22:35:58
good day with pocket
the reviews are published without any changes to the original text
2021-03-06 01:36:06
love it
the reviews are published without any changes to the original text
2021-03-02 01:37:41
This is an excellent platform
the reviews are published without any changes to the original text
2021-03-01 23:27:22
I really like the fact that unsuccessful trades can be canceled using jewelry. Jewelry has made this broker a special broker.
the reviews are published without any changes to the original text
2021-02-28 17:24:05
Astounding market place and excellent broker more challenge it's real deal.
the reviews are published without any changes to the original text
2021-02-25 02:47:57
Good broker
the reviews are published without any changes to the original text
2021-02-22 06:20:43
platform a little slow on the clicks but i love it
the reviews are published without any changes to the original text
2021-02-18 21:34:05
awesome
the reviews are published without any changes to the original text
2021-02-18 12:28:52
this broker is best
the reviews are published without any changes to the original text
2021-02-17 15:14:33
Good broker, love the achievement system. Makes it more fun!
the reviews are published without any changes to the original text

Submit a review for Pocket Option

Please note

You need to be a verified user to submit a review