Πρόγραμμα συναλλαγών περιουσιακών στοιχείων

Relevant for: 17:05, 03.08.2021*
Περιουσιακά στοιχεία
Πληρωμή
Νόμισμα
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/RUB OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/RUB OTC
87%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/AUD
85%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
CAD/CHF
85%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/CHF
84%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/JPY
82%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/GBP
81%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/CHF
81%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/CAD
81%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
NZD/CHF
80%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/CAD
80%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/AUD
78%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
CHF/JPY
77%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/CHF
77%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/NZD
75%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
NZD/JPY
75%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/CAD
74%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/USD
73%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/CHF
72%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
NZD/USD
70%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/USD
70%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
CAD/JPY
69%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
AUD/NZD
68%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/USD
67%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USD/JPY
66%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/JPY
66%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/JPY
66%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
GBP/CAD
57%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EUR/SGD
55%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
NZD/CAD
49%
Εμπορεύματα
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Gold OTC
80%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
UKBrent OTC
80%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
USCrude OTC
80%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Silver OTC
80%
Μετοχές
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Intel OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Home Depot Inc OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Johnson & Johnson OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Walt Disney OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
American Express OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
HP Inc OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Microsoft OTC
92%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Lukoil OTC
87%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Google OTC
86%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Altria Group Inc OTC
85%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
FACEBOOK INC OTC
83%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
IBM OTC
83%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
3M Company OTC
83%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Nornickel OTC
73%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Alcoa Inc OTC
71%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Bank of America OTC
69%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
McDonald's OTC
62%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Caterpillar Inc OTC
46%
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
Pfizer Inc OTC
45%
Κρυπτονομίσματα
Το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για συναλλαγές προς το παρόν
EOS
40%
*The featured data is relevant only at the time of page loading and is for reference purposes only.