Jadual perdagangan aset

Relevant for: 22:04, 25.06.2022*
Aset
Bayaran balik
Matawang
Aset boleh didagangkan pada masa ini
EUR/RUB OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
AUD/CAD OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
USD/RUB OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
USD/JPY OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
USD/CHF OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
USD/CAD OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
GBP/JPY OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
EUR/JPY OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
EUR/GBP OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
EUR/CHF OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
CHF/JPY OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
CAD/CHF OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
AUD/USD OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
AUD/CHF OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
EUR/USD OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
NZD/JPY OTC
78%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
CAD/JPY OTC
77%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
AUD/JPY OTC
71%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
EUR/NZD OTC
49%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
AUD/NZD OTC
45%
Komoditi
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Gold OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Brent Oil OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
WTI Crude Oil OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Silver OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Natural Gas OTC
45%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Platinum spot OTC
45%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Palladium spot OTC
45%
Saham
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Netflix OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Microsoft OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
American Express OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Cisco OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Tesla OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Intel OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
FedEx OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
FACEBOOK INC OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Pfizer Inc OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Apple OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
McDonald's OTC
80%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Amazon OTC
74%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Alibaba OTC
72%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
TWITTER OTC
69%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
VISA OTC
68%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Johnson & Johnson OTC
66%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
ExxonMobil OTC
54%
Mata wang kripto
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Ethereum
40%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Dash
15%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
Bitcoin
5%
Indeks
Aset boleh didagangkan pada masa ini
AUS 200 OTC
67%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
DJI30 OTC
45%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
SP500 OTC
45%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
E50EUR OTC
45%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
D30EUR OTC
45%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
JPN225 OTC
45%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
F40EUR OTC
45%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
100GBP OTC
45%
Aset boleh didagangkan pada masa ini
E35EUR OTC
45%
*The featured data is relevant only at the time of page loading and is for reference purposes only.