เมนู

กำหนดการซื้อขายสินทรัพย์

สัมพันธ์กับ: 21:12, 25.06.2022*
สินทรัพย์
การจ่ายเงิน
สกุลเงิน
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/JPY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/CHF OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CHF OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CAD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CHF OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CHF OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CAD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/JPY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/JPY OTC
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/JPY OTC
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/RUB OTC
87%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/GBP OTC
83%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/JPY OTC
82%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/JPY OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/JPY OTC
58%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/RUB OTC
44%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/NZD OTC
42%
สินค้าโภคภัณฑ์
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Gold OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Brent Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
WTI Crude Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Silver OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Natural Gas OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Platinum spot OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Palladium spot OTC
45%
หุ้น
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Pfizer Inc OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Tesla OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
VISA OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Intel OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
FACEBOOK INC OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
American Express OTC
90%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Netflix OTC
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Cisco OTC
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Apple OTC
87%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Johnson & Johnson OTC
81%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Alibaba OTC
78%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
McDonald's OTC
78%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Boeing Company OTC
78%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Citigroup Inc OTC
69%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
ExxonMobil OTC
68%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Microsoft OTC
67%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Amazon OTC
64%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
TWITTER OTC
60%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
FedEx OTC
59%
สกุลเงิน Crypto
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Ethereum
40%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Bitcoin
15%
Indices
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUS 200 OTC
67%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
DJI30 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
SP500 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
E50EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
D30EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
JPN225 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
F40EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
100GBP OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
E35EUR OTC
45%
*ข้อมูลสำคัญมีความเกี่ยวข้องเฉพาะในช่วงเวลาที่โหลดหน้าเว็บและมีวัตถุประสงค์เพื่ออ้างอิงเท่านั้น.