เมนู

กำหนดการซื้อขายสินทรัพย์

สัมพันธ์กับ: 11:32, 18.01.2022*
สินทรัพย์
การจ่ายเงิน
สกุลเงิน
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CAD
89%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/JPY
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CAD
87%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/USD
86%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/CAD
85%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/JPY
84%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/USD
81%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/GBP
78%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/RUB
78%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/CAD
78%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CHF
78%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CHF
78%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CAD
76%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/CHF
75%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/USD
73%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/NZD
73%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/JPY
72%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/USD
70%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/NZD
69%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CHF
68%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/CHF
63%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/AUD
61%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/JPY
61%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/AUD
59%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/JPY
56%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/RUB
54%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/JPY
44%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/JPY
43%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/CHF
20%
สินค้าโภคภัณฑ์
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Gold OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Brent Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
WTI Crude Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Silver OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Natural Gas OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Platinum spot OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Palladium spot OTC
45%
หุ้น
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
FACEBOOK INC OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
VISA OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
TWITTER OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Microsoft OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Pfizer Inc OTC
90%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Apple OTC
90%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Cisco OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Amazon OTC
75%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Alibaba OTC
69%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Citigroup Inc OTC
68%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Intel OTC
60%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Tesla OTC
47%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
American Express OTC
46%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Boeing Company OTC
41%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
ExxonMobil OTC
35%
Indices
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
DJI30
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
SP500
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
E50/EUR
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
D30/EUR
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
JPN225
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
F40/EUR
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
100GBP
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
E35EUR
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
US100
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUS 200
37%
*ข้อมูลสำคัญมีความเกี่ยวข้องเฉพาะในช่วงเวลาที่โหลดหน้าเว็บและมีวัตถุประสงค์เพื่ออ้างอิงเท่านั้น.