เมนู

กำหนดการซื้อขายสินทรัพย์

สัมพันธ์กับ: 08:48, 05.08.2021*
สินทรัพย์
การจ่ายเงิน
สกุลเงิน
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/RUB OTC
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/RUB OTC
87%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/JPY
79%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/JPY
77%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CAD
77%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/NZD
76%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/CAD
73%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/USD
66%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/CAD
63%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/AUD
61%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/JPY
59%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/SGD
59%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/CHF
59%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/USD
55%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/CHF
55%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/JPY
55%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/AUD
55%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CHF
53%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/JPY
53%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/JPY
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CAD
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/USD
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/NZD
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/CHF
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/JPY
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CHF
48%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/USD
40%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/GBP
10%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CHF
10%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CAD
10%
สินค้าโภคภัณฑ์
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Gold OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
UKBrent OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USCrude OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Silver OTC
80%
หุ้น
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Apple OTC
90%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Johnson & Johnson OTC
89%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Boeing Company OTC
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Caterpillar Inc OTC
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Microsoft OTC
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Pfizer Inc OTC
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
HP Inc OTC
87%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Walt Disney OTC
86%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
3M Company OTC
86%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Home Depot Inc OTC
86%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Lukoil OTC
86%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Bank of America OTC
86%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
FACEBOOK INC OTC
86%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
IBM OTC
86%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
American Express OTC
86%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Nornickel OTC
85%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
McDonald's OTC
85%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Google OTC
85%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Alcoa Inc OTC
85%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Altria Group Inc OTC
78%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Gazprom OTC
74%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Intel OTC
52%
สกุลเงิน Crypto
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Bitcoin
35%
*ข้อมูลสำคัญมีความเกี่ยวข้องเฉพาะในช่วงเวลาที่โหลดหน้าเว็บและมีวัตถุประสงค์เพื่ออ้างอิงเท่านั้น.