เมนู

กำหนดการซื้อขายสินทรัพย์

สัมพันธ์กับ: 22:11, 16.10.2021*
สินทรัพย์
การจ่ายเงิน
สกุลเงิน
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/RUB OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/JPY OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/AUD OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/JPY OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/GBP OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CHF OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/JPY OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/USD OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/JPY OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CHF OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/USD OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/USD OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CAD OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/JPY OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/JPY OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CHF OTC
78%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CAD OTC
75%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/JPY OTC
75%
สินค้าโภคภัณฑ์
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Gold OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Brent Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
WTI Crude Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Silver OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Natural Gas OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Platinum spot OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Palladium spot OTC
45%
หุ้น
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Johnson & Johnson OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Boeing Company OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
American Express OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Tesla OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Intel OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
FACEBOOK INC OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
McDonald's OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Amazon OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Pfizer Inc OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
VISA OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Alibaba OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Microsoft OTC
77%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
FedEx OTC
63%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Cisco OTC
62%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
ExxonMobil OTC
62%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Citigroup Inc OTC
58%
สกุลเงิน Crypto
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Dash
25%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Bitcoin
15%
Indices
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUS 200 OTC
67%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
US100 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
DJI30 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
SP500 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
E50EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
D30EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
JPN225 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
F40EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
100GBP OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
E35EUR OTC
45%
*ข้อมูลสำคัญมีความเกี่ยวข้องเฉพาะในช่วงเวลาที่โหลดหน้าเว็บและมีวัตถุประสงค์เพื่ออ้างอิงเท่านั้น.