เมนู

กำหนดการซื้อขายสินทรัพย์

Сurrent list of available assets with corresponding payouts. Relevant for: 13:36, 07.10.2022*
สินทรัพย์
การจ่ายเงิน
สกุลเงิน
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/TRY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/GBP OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/JPY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/NZD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/AUD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/RUB OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/RUB OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/JPY OTC
91%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CNH OTC
91%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CHF
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CAD OTC
86%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CAD
86%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/JPY OTC
85%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/CHF
85%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/USD
84%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/CHF
83%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/NOK OTC
83%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CAD
83%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/JPY OTC
82%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/CHF OTC
81%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/CAD
81%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CHF OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CAD
79%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/JPY OTC
78%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/AUD
77%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/JPY
75%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/TRY
75%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/JPY
75%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CHF OTC
74%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/NZD OTC
72%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/JPY OTC
71%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/JPY
66%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/USD
66%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/JPY OTC
66%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/JPY
63%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CHF
61%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CNH
61%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CHF
59%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/GBP
58%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/HUF OTC
56%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/USD
55%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/AUD
47%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/JPY
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/JPY
34%
สินค้าโภคภัณฑ์
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Brent Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
WTI Crude Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Silver OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Natural Gas OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Platinum spot OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Palladium spot OTC
45%
หุ้น
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Johnson & Johnson OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Boeing Company OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
American Express OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Tesla OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Intel OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
FACEBOOK INC OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Microsoft OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Apple OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Citigroup Inc OTC
92%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
FedEx OTC
90%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Cisco OTC
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Alibaba OTC
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Netflix OTC
88%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
TWITTER OTC
86%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
ExxonMobil OTC
86%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Pfizer Inc OTC
67%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
McDonald's OTC
36%
สกุลเงิน Crypto
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Ethereum
40%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Bitcoin
15%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
BCH/EUR
15%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
BCH/GBP
15%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
BTC/GBP
15%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Polkadot
15%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Chainlink
15%
Indices
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUS 200 OTC
67%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
SMI 20
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
HONG KONG 33
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAC 40
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AEX 25
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
US100 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
SP500 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
E50EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
D30EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
JPN225 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
F40EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
100GBP OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
E35EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
DJI30
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
SP500
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
E50/EUR
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
D30/EUR
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
JPN225
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
F40/EUR
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
100GBP
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
E35EUR
45%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
US100
45%
*ข้อมูลสำคัญมีความเกี่ยวข้องเฉพาะในช่วงเวลาที่โหลดหน้าเว็บและมีวัตถุประสงค์เพื่ออ้างอิงเท่านั้น.