เมนู

กำหนดการซื้อขายสินทรัพย์

สินทรัพย์
การจ่ายเงิน
Relevant for: 03:43, 16.04.2021*
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
FACEBOOK INC OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Bank of America OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Intel OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/RUB OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/RUB OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Lukoil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Gazprom OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Pfizer Inc OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Gold OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
UKBrent OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Silver OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USCrude OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
IBM OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
American Express OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Altria Group Inc OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Alcoa Inc OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Microsoft OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Johnson & Johnson OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
McDonald's OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Boeing Company OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Caterpillar Inc OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
HP Inc OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Google OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Apple OTC
80%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CAD
70%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/JPY
70%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/GBP
70%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/USD
70%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/JPY
70%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/AUD
61%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CAD
61%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CAD
61%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/JPY
56%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
GBP/JPY
56%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/USD
51%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Home Depot Inc OTC
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/USD
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CAD/CHF
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/CHF
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
USD/CHF
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/USD
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
NZD/JPY
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/NZD
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/CHF
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/AUD
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
CHF/JPY
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/NZD
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
AUD/JPY
50%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Nornickel OTC
48%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EOS
40%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
Bitcoin
40%
สินทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในขณะนี้
EUR/SGD
29%
*The featured data is relevant only at the time of page loading and is for reference purposes only.