Σχετικά με εμάς

Η Gembell Limited έχει ιδρυθεί από επαγγελματίες των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχουν αξιόλογη πρακτική εμπειρία στις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η υπηρεσία παρέχει στον χρήστη την ευκαιρία να ξεκινήσει εργασίες στην εξωχρηματιστηριακή αγορά των δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης με τη βοήθεια της κορυφαίας πλατφόρμας συναλλαγών Pocket Option. Σήμερα, η πλατφόρμα Pocket Option θεωρείται μία από τις πιο προηγμένες πλατφόρμες και είναι βελτιστοποιημένη για ταυτόχρονη χρήση από έναν μεγάλο αριθμό συναλλασσόμενων και επενδυτών.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης (binary options) είναι η δυνατότητα να γνωρίζουμε τα πιθανά ποσά κέρδους/ζημίας εκ των προτέρων, που σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση των συναλλαγματικών κινδύνων στην αγορά άμεσης παράδοσης (spot). Δεν χρειάζεται επίσης να χρησιμοποιείτε μόχλευση, επομένως δεν εκτίθεστε στους κινδύνους που συνδέονται με την πραγματοποίηση συναλλαγών με χρήση περιθωρίου. Η πλατφόρμα συναλλαγών της Pocket Option υλοποιείται σε διαδικτυακό περιβάλλον εργασίας και δεν απαιτεί εγκατάσταση ειδικού λογισμικού στον υπολογιστή του χρήστη. Είναι αρκετά απλή σε σχέση με τις πλατφόρμες συναλλαγών που χρησιμοποιούνται στην αγορά άμεσης παράδοσης και κατά συνέπεια είναι απολύτως κατάλληλη για τη μελέτη των ιδιορρυθμιών των χρηματοπιστωτικών αγορών. Οι συναλλαγές δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης είναι ένας διαφανής και βολικός τρόπος να επενδύσετε οποιονδήποτε όγκο, ειδικά όταν είστε αρχάριος επενδυτής στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Καινοτομίες. Δεν ξέρουμε ποια στρατηγική συναλλαγών θα τηρήσετε, αλλά ξέρουμε ότι θα βρείτε όλα όσα χρειάζεται για οποιαδήποτε στρατηγική, μέσα στον προσωπικό λογαριασμό σας. Αναλύσεις, στατιστικές, εκπαίδευση, αντιγραφή συναλλαγών και κοινωνικές συναλλαγές - όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά συγκεντρωμένα σε ένα ενιαίο, φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας.

Άνεση. Όλες οι υπηρεσίες της Εταιρείας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν τη διαχείριση της διαδικασίας συναλλαγών συνοπτική και φιλική προς τον χρήστη, στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπηρεσία μας!
Σας ευχόμαστε κερδοφόρες συναλλαγές.