Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2023

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-10-24 01:37:46
By far the best option trading site available.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-24 01:04:09
Easy to use. Easily best broker in U.S
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-24 00:05:04
Great platform very easy to understand
And use
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-23 19:55:55
Great binary options trading platform really enjoy using pocket option
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-20 23:23:08
This Platform can do marvels if you take time to educate and plan!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-20 14:47:26
hi its ver transparent and to the point
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-20 03:44:18
Great Trading App. Does what it is supposed to. Only thing it could use is a roll-over option that other platforms have.

Trader ID : 23388628

Happy hunting my friends
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-20 00:30:03
Everything is legit just know what your doing use patience and strategy
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-18 11:57:05
Good work
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-18 03:23:39
besides deposits all is wonderful.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá