Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2020-12-05 23:29:42
Very Good
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2020-12-03 20:41:29
Once u learn u earn!!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2020-12-02 00:37:51
The best
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2020-12-01 22:04:25
Amazing platform!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2020-12-01 13:03:13
Nice one
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2020-11-15 20:45:42
awesome i love this app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2020-11-11 19:35:03
decent
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2020-11-10 13:36:59
It is very good platform between of All platforms
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2020-11-09 20:09:31
The Best.
After Olymp just banned iranians, We find this broker to be much even better than olymp.
Everything is fine with this broker and I am proud of it, thanks people.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2020-11-05 13:57:41
Good platform with an easy interface to use.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá