Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-07-20 23:28:16
very very friendly the platform and easy to understand by everyone
loads of tools but would be awsome if you guys can make it in a way to be able to draw on the chart, not just to be able to put some lines.. something like viewchart you know what i mean.
anyway overall, great ! no spread, always you get your money.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
Thank you for the review! Sounds like a great idea, it is passed to the development team and we will keep it in mind.
2021-07-17 03:47:26
I made a Fearless Strategy just for this platform. It is easy to use and I love the time expiration choices and indicators. I only use pocket options for my hfx.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-07-16 22:38:21
This platform is great. I just wish getting in contact with customer service was easier tbh
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-07-16 07:34:09
I have become a huge fan of the gem mining system as well as weekend bonuses. The customer service support is pretty responsive all the time.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-07-16 02:46:55
The platform is really innovative. I just wish it was easier to contact customer support.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-07-11 17:20:38
World Best Trading Platform in 2021 ever ❤️❤️❤️
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-07-09 19:10:52
This is platform so good
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-07-09 14:08:31
если умеешь торговать брокер хороший. Главное моментально выводит деньги.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-07-07 14:43:00
just getting my feet wet,tackling to concepts, will be a challenge for some time to come. we will succeed for failure is not an option .
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-07-07 13:22:50
Fast service ty.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá