موتور رندرینگ بهینه‌سازی شده نمودارها زمان بارگذاری را کاهش می‌دهد و عمر باتری را تا 25% افزایش می‌دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2022-01-08 17:35:19
Studying your charts , and keeping a consistent pair is key . I like this tool
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-01-06 00:32:11
Love this broker for beginners. Its easy to use and learn from. Gems can be very helpful for newbies. Support is always helpful including the community chat.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-01-05 19:15:05
good roker..just wish rollover option
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-01-05 13:15:40
perfect
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-01-05 04:50:04
I really enjoy the format and indicators
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-01-04 21:16:51
Good BROKER
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-01-02 14:15:21
BEST BROKER EVER!!!!!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-30 19:31:14
I really enjoy the format and indicators. The gems are cool and I'm learning about the social aspect. Cool format..I'll come back to add on once I receive a deposit smoothly.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-30 06:41:44
verry good
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-28 14:53:20
For sure the best B.O. broker at the moment. 100?ir, helpfull, fast. Thank P.O.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای Pocket Option نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید