เครื่องมือแสดงกราฟที่ปรับให้เหมาะสมช่วยย่นเวลาในการโหลดและ ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้นถึง 25%

การเปิดเผยข้อมูล

สินค้าและบริการที่จัดหาไม่ได้สั่งซื้อโดยบุคคลหรือบริษัทที่ใช้ระบบโอนเงิน WebMoney ในฐานะผู้ให้บริการอิสระ เรามีอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับราคาและข้อเสนอ บริษัทที่ใช้ระบบโอนเงิน WebMoney จะไม่เก็บค่าธรรมเนียมและไม่ได้รับประเภทค่าตอบแทนอื่นใดสำหรับการให้บริการเหล่านี้ และพวกเขาไม่รับผิดชอบต่อกิจกรรมของเรา

การรับรองโดย WebMoney เป็นเพียงแค่การยืนยันรายละเอียดการติดต่อและพิสูจน์ตัวตนของเราเท่านั้น ซึ่งการรับรองนี้ดำเนินการตามคำขอของเรา และไม่ได้หมายถึงความเกี่ยวข้องใดๆ กับการขายของผู้ให้บริการ WebMoney