موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2023

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2023-03-26 03:56:53
Love it
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-03-25 22:13:10
Eu recebi minha retirada 02 dias após a solicitação. Porém houve fases de verificação de endereço e Selfie, que não constavam antes do pedido da retirada. Então penso que isso deveria estar disponível e com aviso prévio, para não ter problemas nas retiradas. Mas em geral, estou gostando, foi minha primeira retirada. Vamos ver as proximas .
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-03-25 21:01:48
NO OTHER BROKER COMPARES TO POCKET OPTION
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-03-25 12:51:23
Amazing app for trading . you will succed as us
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-03-24 22:00:38
my friend told me about this platform and i gotta say i think i like this one the best!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-03-24 13:38:25
Awesome !!!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-03-23 22:59:24
One of the best platform with accurate indicators and good support staff.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-03-23 16:17:04
Easy layout fun and convenient
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-03-23 14:39:20
PocketOption provides great service and support for its users. Some of the features of this platform are: traditional trading, options and Bot trading. If you are unsure about what you are doing, then you could try trading on a demo account and see if that helps :)
About the support team :
My issue was fixed within a day and the team was really helpful. The answers are always sharp and to the point on English or Russian, so feel free to ask if the specialist that you are talking to knows your native language.
As from a developer’s point of view, I believe that the platform did a great job with optimisation of both, the UI and the backend, as the data received by the end user is always the latest that you can get, even the trades that you put up are there immediately and are on the price of which you saw and pressed the trade button.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-03-23 05:21:58
I love this platform for life
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برایs ظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید