موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2023-12-15 21:57:01
Still learning but I like the challenge.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-12-15 19:20:50
Best binary broker ever seen thank you
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-12-15 18:06:23
it's one of the best platforms for binary traders.
best services and technical tools.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-12-15 14:42:02
Pocket Option is very legit. I have received my withdrawal.
I have not any single doubt about PO TRADE.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-12-15 05:14:46
One of the best trading platform for traders, Please gp and earn money .
Everything is superb, support service, deposit and withdrawal service is also good.

Uid-61453673
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-12-14 19:28:16
VERY NICE PLATFORM!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-12-13 17:06:25
Very good
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-12-13 17:02:41
AMAZING PLATFORM
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-12-13 12:10:03
Very good
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-12-13 09:25:33
I was weary about trying Pocket Option .. bc people saying it's a scam.etc. plus I didn't have much money after getting injured, (Still injured)not able to work, losing my car, using last little bit of money to my name,hoping I could turn a little bit into some profit to provide my family again. ????.They are 100% legit..It's easy to think that there is manipulation losing right at the end of the trade. But, the market is volatile,it happens..there have been times ,they coulda taken all my money I had,I accidentally clicked (My WHOLE account!) I didn't double check the amount like I shouldve, I sweated. But, last sec,I thought I'd lose, I won! That let me know, They're legit!. they could've taken ALL$ . There's other times, seemed I lost ,but won. Also times ,I lost .So good and bad It comes down to PATIENCE!psychological,goodriskmanagement..confidence.practice! Haven't made profit yet,but theyre legit! Just need more wins,and a treasurechest lol.. Gotta helpmy family again.Thx Pocket Option! ????
Kevin M
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای Pocket Option نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید