Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2023

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-04-09 02:15:40
Pretty cool app just be careful
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-08 11:11:14
its a great trading platform i love it
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-07 15:29:32
I love this platform, I usually lost some money as a beginner, but I'm learning how to control my emotions and timing and start trading smart for good results. The broker has everything you need to spend your time and get satisfaction and profit.
This is the most user-friendly program.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-07 07:23:57
Best trading application daliy market news mail, especially daily tournamit win prices , Daily trading statement
Personal bouns Quick withdrawal & deposits (both same time) good profit return 92%
Amazing feuter good work
(But not in cripto profit rate like BTC ect
Make sure in one thing cripto to profit rate at lest 80% )
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-07 03:17:47
Great platform for beginners. Withdrawal was very quick earlier but now a days it is taking longer as my recent withdrawal was processed after 2.5 days.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-07 00:09:14
Pocket option is a really good trading site, I have never met a person who was victimized by Pocket Option, you can use it with confidence
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-06 14:57:33
great!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-06 05:32:58
I love this platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-06 01:31:28
Rookie trader but is an interesting experience
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-04-06 01:24:33
well this is the first time trading and i love this platform over the ones i seen friends use.. def going to tell all my friends to come here !
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá