Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2022-02-11 06:25:08
Best broker I have seen, very reliable and the platform is owesome.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-10 23:58:12
I like Pocket Option because it has so many different choices to trade on. They are quick and efficient here!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-10 19:59:11
I say this broker it the best broker out there. Very fast and easy all in one broker.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-09 17:13:53
I have done many transactions with this broker company so far. I did not have any problems with my transactions. I also did not have any problems with withdrawals and deposits. is a reliable company. UID : 946574
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-09 17:09:29
Have been trading for about 4 month's now on this platform and must say it has been a very pleasant experience.
Very user friendly, a lot of indicators to use and fast placing of trades in comparison to other brokers where they tend to lag a lot.

After reading a lot of negative feedback about withdrawing money I got a bit sceptic, so I did my first withdraw yesterday as a test and this was really pain free. It was processed and in my wallet under half an hour so I'm liking it so far.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-07 15:22:16
best platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-07 12:44:37
best trading pocket option trustly
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-07 00:08:15
great platform for good understanding.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-05 12:37:59
Great and trustworthy platform with a solid community - the one I trust the most. I recommend :)
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-04 15:49:18
A great platform with an awesome community! :)
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá