موتور رندرینگ بهینه‌سازی شده نمودارها زمان بارگذاری را کاهش می‌دهد و عمر باتری را تا 25% افزایش می‌دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2021-02-02 20:31:45
I am satisfied with the platform
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-01-31 18:35:14
good broker
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-01-30 09:06:24
پاکت آپشن با سوریس های زیاد و امکانات متفاوت، به دیدگاه من که اکثر باینری ها رو تجربه کردم بهترین بروکر باینری هست. از مدیران محترم تشکر می کنم.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-01-28 10:41:14
It's pretty cool
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-01-26 22:18:39
Had a lil transfer mishap.. my funds were promptly deposited. Been loving Pocket Options trading/learning since I joined. 5stars
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-01-24 01:59:28
Hi broker, is good
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-01-20 10:55:07
I love the site but I think we should look into updating the app more as well
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-01-18 06:30:03
Pocket Option is one of my favorite platforms for trading binary. I love the fact that the indicators are saved, the low deposit amount, the free demo account and the extremely fast withdraws! The system does lag a little and once a few of my winning trades were refunded due to liquidity and I was pissed cause none of my losing trades were refunded....???? but other than that, it really it a Great Platform that teaches discipline by not offering the rollover option. It's definitely my go to for binary!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-01-16 16:42:38
good one
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-01-13 22:04:06
the right place for binary trading
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای Pocket Option نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید