موتور رندرینگ بهینه‌سازی شده نمودارها زمان بارگذاری را کاهش می‌دهد و عمر باتری را تا 25% افزایش می‌دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2020-12-27 10:56:10
I traded on different platforms. But the pocket option has the best trading platform.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2020-12-27 04:57:15
Best broker
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2020-12-25 23:17:01
I love pocket option. One of my favorites.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2020-12-24 12:21:29
Until this moment everything is perfect. Reliable and trusty with withdraws. I am having a youtube channel for the platform and the way i trade but its in greek language. If u want, u can take a look. even in greek u may understand how i am trading.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2020-12-21 04:20:14
Very reliable and user friendly.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2020-12-20 22:00:11
nice broker
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2020-12-18 18:51:15
Best hfx broker out there.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2020-12-16 02:02:35
Excellent support and good trading platform
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2020-12-14 07:25:55
dear pocket option im so happy with you
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2020-12-12 09:57:36
The issue is that it seems like when you are trading, the candle moves at the last second when it definitely shouldn't. But thats trading, the crypto payment is fast and efficient. Wish the minimum deposit was 25 instead of 50.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای Pocket Option نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید