موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2023-02-14 19:30:58
This platform is very easy to use and has many indicators. That's why I chose this platform.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-02-13 20:17:24
Besides the bug here and there with the app, I am really liking the ease of use and options trading.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-02-13 16:56:41
Excellent service and trustworthy platform.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-02-12 20:33:24
Good Binary options trading platform where services are very quick and withdrawls also very fast.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-02-12 18:07:31
AMAZING
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-02-11 15:46:13
Pocket option is very good broker .Fast deposit and withdrawls ..Customer support is top notch..Uid - 36507674
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-02-11 11:34:28
I HAVE WITHDRAW 200$ BUT IN MY POCKET OPTION ID 689$ AVAILBLE ON THAT TIME BUT MY WITHDRAWAL DECLINED VERY DISAPPOINTED
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-02-11 09:15:12
I recieved a mail saying you have got a gift of 75$ bonus direct to your account. I tried to claim it but than it got disappeared. I try to contact customer service they told md it was created to your account and was used.
I checked every single transaction, gift history, purchase i claimed, bonus I claimed I didn't find it anywhere.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-02-11 06:30:06
Love this app
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-02-11 02:09:28
Too laggy.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای Pocket Option نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید