Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-12-13 09:25:33
I was weary about trying Pocket Option .. bc people saying it's a scam.etc. plus I didn't have much money after getting injured, (Still injured)not able to work, losing my car, using last little bit of money to my name,hoping I could turn a little bit into some profit to provide my family again. ????.They are 100% legit..It's easy to think that there is manipulation losing right at the end of the trade. But, the market is volatile,it happens..there have been times ,they coulda taken all my money I had,I accidentally clicked (My WHOLE account!) I didn't double check the amount like I shouldve, I sweated. But, last sec,I thought I'd lose, I won! That let me know, They're legit!. they could've taken ALL$ . There's other times, seemed I lost ,but won. Also times ,I lost .So good and bad It comes down to PATIENCE!psychological,goodriskmanagement..confidence.practice! Haven't made profit yet,but theyre legit! Just need more wins,and a treasurechest lol.. Gotta helpmy family again.Thx Pocket Option! ????
Kevin M
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-13 09:10:56
Smooth interface fast response
Don't get excited while trading be calm n do u will Win
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-13 03:35:11
Awesome Interface ????
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-12 17:55:54
Great platform if you know what you are doing. Keep your cool and don't get greedy ✌️
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-12 05:16:50
PO TRADE is very good for trading,all features are very good.transactions very faster
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-12 04:37:08
Very good
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-11 19:24:12
best of the best.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-11 16:21:54
very good
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-11 13:10:18
Good platform and return and impressive interface
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-12-11 12:53:44
Best Trading platform for beginners to get profits
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá