Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-07-07 14:43:00
just getting my feet wet,tackling to concepts, will be a challenge for some time to come. we will succeed for failure is not an option .
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-07-07 13:22:50
Fast service ty.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-07-07 12:45:08
Excellent platform and best support till now.keep it up and all the best
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-07-06 15:40:46
Great and prompt service....As for me, i love this trading platform, it makes trading fun and simple without stress and complexity...Keep it up
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-07-06 14:07:12
Best broker in the market...!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-07-06 09:10:25
good service
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-07-05 13:21:20
Great trading service, demo account is useful to practice strategies.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-07-03 19:44:50
platform is good, Major drawback is dont have online support even small doubt also clients want to wait more than a hours... Instant online support is the very needfull one for every trading platform consider this query, If you solve this issue definetly pocket will get more users.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
Thank you for your feedback! Online chat is something we are working on, so stay tuned.
2021-07-03 19:25:38
great broker for a new person to come on and be profitable
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-07-03 01:05:11
Great service with easy to understand option I would choose this broker 10/10 every time
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá