Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2022-10-04 08:39:01
Excellent best platform this pocket options
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-10-03 16:20:04
Best trading broker out should only use pocket option for trading super easy interface fast deposits and withdrawals just make sure you have a verified account and everything with work smoothly! (po id: 34438907)
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-10-03 15:43:33
Best platform i ever seen, awesome interface easily to analyse .Lot of indicator, more return rate
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-10-02 07:04:32
pocket option is one of the best platforms out cant wait to make some big money!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-10-01 21:08:32
I'm happy with this broker, withdrawal time is little bit annoying sometimes,
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-09-30 22:54:42
great platform

does anyone know whether this platform support traders from Canada ?
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-09-28 08:24:26
its terrific broker.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-09-28 07:55:55
Hello all. I am newbie here. I like this platform. I will recommend Pocketoption to my friends. I think Good broker
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-09-27 21:45:25
I have done it on many platforms but have not seen such a platform till date. this is my favorite .I like your copy of signals and social trading and many more futures,
i have lost money here but still i want to give 5 star rating.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-09-27 14:31:48
Great!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá