Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2022-03-13 17:52:19
Pocket Options is a good platform for trading, it's convenient it has demo account for practice.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-13 09:38:38
I love this platform, best I’ve used, simply amazing
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-12 16:39:56
Been using pocket option for about 6 months now never ever had a problem on the site.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-12 09:37:01
Best broker
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-11 15:17:05
Pocket Option very wonderful platform with very fast withdrawal and deposit services with good customer service. I recommend it.
Ali Kouma
https://www.trustpilot.com/submitted/review?correlationid=5bd8fcac-3fcb-4b31-85fd-247708f78f04
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-10 09:34:22
Legit binary trading platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-09 18:16:34
Great trading platform. I tried other brokers but this one has being my best by far. thing i like the most is that they dont do the whole spiking thing. it gives you the market price as is. great for beginners too.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-09 02:30:21
Honestly one of the best systems to operate on the trading platform. Fast and easy way to learn how to trade options on your own time without any hassle. UID: 18253441
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-08 19:18:18
Perfect system.
Quick deposit and withdrawal.
It's the beExcellent broker for binary options, all-round. Plenty of perks and benefits as you deposit more and grow your account. It has the entertainment of a casino while keeping the opportunity to make money as open as any other form of trading -- based on skill and objective forecasts.st investment site.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-03-08 00:31:42
Perfect system.
Quick deposit and withdrawal.
It's the best investment site.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá