Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-01-09 10:30:31
Newbie here & still figuring things out bit it has been really interesting & somewhat profitable experience depends on ur vantage point
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-08 06:25:59
Great way to make some side cash!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-08 00:45:58
I really like the platform, it has no problems with deposits and withdrawals. Also very easy to use.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-07 15:21:05
Loaded with features! Very "newby friendly". Thumbs up for PO!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-07 14:57:05
Loving it so far! I'll keep you posted
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-07 14:48:32
One of the best platform I've ever used. Go PO!!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-07 14:29:36
Love this site! Just have to get better on trading!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-07 14:26:09
Seems like there is a big community for the trading advice. Love it so far!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-06 22:50:58
Nice broker! Excellent services!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-05 23:23:48
the best trading platform! very smooth deposit and withdrawal. very responsive customer support! any issue will be solved within minutes. all in all the BEST!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá