Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2023

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-09-20 19:43:35
I love the app.. Best option for trading binary options
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 19:36:06
Easy, convenient app.
Experience have been great so far
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 19:34:43
It’s good and comfortable????????
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 19:30:36
PO is a very good beginner trading app!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 19:17:17
This app is amazing!!!! I started with the free practice portion - and now I have switched to the live trading and I am very happy with everything. I have tried other brokers but this is by far my favorite!!!
If you haven't started - you're missing out, thats for sure!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 19:11:17
nice and easy to use
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 19:10:58
nice application demo acc very useful
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 19:05:20
Best binary option app! I have success trading, no problems depositing/withdrawing money, and you can trade 7 days a week ! I love it
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 18:58:57
I Love the Mobile App from The App Store. Pocket options has many features that makes them the top broker for binary options. The simple and easy to use platform makes and trader welcome no matter the experience.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 18:54:37
Brilliant app, great for when trading on the move.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá