Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-09-22 12:30:23
Easy to use. Best ever!!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-09-22 08:37:43
Best binary options broker.
Easy to use and fast money making.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-09-21 20:47:41
Best platform for binary trading
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-09-20 22:16:50
With right strategy you are good to go
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-09-20 13:10:40
Corretora ótima, com pagamentos pontuais.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-09-20 08:51:51
great great and great
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-09-20 03:49:13
منصة خرافية اكتر من رائعة
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-09-19 22:59:34
I love it even though I need a little more practice, the application functions helped me learn to trade better and smarter.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-09-19 10:00:48
The most hardest thing is control your self
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-09-18 18:43:16
Great the Gems and all helps in bad times it has so many options for pro trader and beginners , this many features are only in pocket options
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá