موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2023-12-15 19:20:50
Best binary broker ever seen thank you
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-12-15 18:06:23
it's one of the best platforms for binary traders.
best services and technical tools.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-12-15 14:42:02
Pocket Option is very legit. I have received my withdrawal.
I have not any single doubt about PO TRADE.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-12-15 05:14:46
One of the best trading platform for traders, Please gp and earn money .
Everything is superb, support service, deposit and withdrawal service is also good.

Uid-61453673
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-12-14 19:28:16
VERY NICE PLATFORM!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-12-13 17:06:25
Very good
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-12-13 17:02:41
AMAZING PLATFORM
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-12-13 12:10:03
Very good
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-12-13 09:25:33
I was weary about trying Pocket Option .. bc people saying it's a scam.etc. plus I didn't have much money after getting injured, (Still injured)not able to work, losing my car, using last little bit of money to my name,hoping I could turn a little bit into some profit to provide my family again. ????.They are 100% legit..It's easy to think that there is manipulation losing right at the end of the trade. But, the market is volatile,it happens..there have been times ,they coulda taken all my money I had,I accidentally clicked (My WHOLE account!) I didn't double check the amount like I shouldve, I sweated. But, last sec,I thought I'd lose, I won! That let me know, They're legit!. they could've taken ALL$ . There's other times, seemed I lost ,but won. Also times ,I lost .So good and bad It comes down to PATIENCE!psychological,goodriskmanagement..confidence.practice! Haven't made profit yet,but theyre legit! Just need more wins,and a treasurechest lol.. Gotta helpmy family again.Thx Pocket Option! ????
Kevin M
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-12-13 09:10:56
Smooth interface fast response
Don't get excited while trading be calm n do u will Win
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای Pocket Option نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید