Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2023

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2022-10-05 15:48:21
This platform is great
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-10-05 02:39:57
Working out fine so far waiting to make more money
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-10-04 10:40:53
Awsome platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-10-04 08:39:01
Excellent best platform this pocket options
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-10-03 16:20:04
Best trading broker out should only use pocket option for trading super easy interface fast deposits and withdrawals just make sure you have a verified account and everything with work smoothly! (po id: 34438907)
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-10-03 15:43:33
Best platform i ever seen, awesome interface easily to analyse .Lot of indicator, more return rate
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-10-03 01:19:57
UID: 34027182

Pocket options is a great platform for beginner and pro level traders. There’s a free demo account to practice your strategies before leaping into the real market. As you grow as a trader, your account grows with you. You gain experience points and as you accomplish different achievements, you’re given the opportunity to use a variety of trading advantages on this platform. I would recommend that all traders who have not traded on this platform to give it a try. Two thumbs up
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-09-30 22:54:42
great platform

does anyone know whether this platform support traders from Canada ?
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-09-28 08:24:26
its terrific broker.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-09-28 07:55:55
Hello all. I am newbie here. I like this platform. I will recommend Pocketoption to my friends. I think Good broker
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá