موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2021-09-19 09:31:40
I really like this platform for a number of reasons.

1. All the rewards you are able to recieve making it kind of like a video game.
2. The supportive community chat.
3. The turbo style they have goes all the way down to 15 sec.
And many other reasons
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-17 10:02:41
I just join with Pocket option. so i am new trader here . but I got every good service from this broker. If your document is correct , then you can deposit and withdraw any amount. So , don't worry about withdrawal. And very good speed in this broker. I am happy with Pocket option.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-15 15:11:48
Pocket Option,для меня,самый лучший брокер,так как имеет удобную,многофункциональную платформу.
Здесь созданы все условия,для того,чтобы обучатся на демо счёте и зарабатывать.
Выводы средств производятся,без задержек и регулярно.Так что советую всем.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-12 11:57:54
Pocket Option has changed my Life & mentality completely. They also make it fun to trade & has many tools to ease the process. Check my Review out on the App Store too. I have also left Review on TrustPilot link https://www.trustpilot.com/submitted/review?correlationid=ce9400ba-ab2f-4f1e-a2e1-d70297dadbf8 uid is indicated n the title
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-09 15:16:59
Ok...I am hapy
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-07 03:26:53
Its great platform. Yet detailed info of members with deposit and withdrawal transactions is not complete. You should expect that different countries have different system and as a trading platform you should have a good withdrawals system. The thing is fast on deposit but lack of competense on withdrawals. It should be equal
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-07 00:20:31
سایت شما بی نظیر است
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-05 19:40:30
profitable platform worldwide
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-05 15:11:38
I like very much the payment system and fast withdrawal
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-05 04:07:13
WOW! GREAT PLATFORM
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای Pocket Option نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید