موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2021-12-14 22:13:38
Easy to use and love the features. Would recommend this broker to others.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-13 10:04:16
Awesome
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-13 06:54:56
Intuitive Platform.
For the app is still at infancy stage, I am looking forward to a more developed interface.
So far I have not experienced any downtime on my ios app
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-10 16:43:26
good broker. love the challenges. just that too many words in the help or support page to read.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-10 10:57:41
It's great for a learning experience especially when it a beginner
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-09 00:54:47
Good broker nice app
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-06 22:01:59
Gotta love pocket option!!!!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-06 04:54:33
Very good... Deposit dan penarikan sangatlah cepat,... Sukses selalu...
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-04 06:42:52
I love pocket option!!!!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-02 00:05:41
great trading broker haven't had any problems, and its very easy to use
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای Pocket Option نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید