موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2021-09-20 19:50:20
The app is very clean and responsive. Would love more indicators and split screen option like desktop version.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 19:43:35
I love the app.. Best option for trading binary options
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 19:36:06
Easy, convenient app.
Experience have been great so far
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 19:34:43
It’s good and comfortable????????
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 19:30:36
PO is a very good beginner trading app!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 19:17:17
This app is amazing!!!! I started with the free practice portion - and now I have switched to the live trading and I am very happy with everything. I have tried other brokers but this is by far my favorite!!!
If you haven't started - you're missing out, thats for sure!!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 19:11:17
nice and easy to use
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 19:10:58
nice application demo acc very useful
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 19:05:20
Best binary option app! I have success trading, no problems depositing/withdrawing money, and you can trade 7 days a week ! I love it
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-09-20 18:58:57
I Love the Mobile App from The App Store. Pocket options has many features that makes them the top broker for binary options. The simple and easy to use platform makes and trader welcome no matter the experience.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برایs ظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید