موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2023

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2021-12-10 16:43:26
good broker. love the challenges. just that too many words in the help or support page to read.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-10 10:57:41
It's great for a learning experience especially when it a beginner
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-09 00:54:47
Good broker nice app
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-06 22:01:59
Gotta love pocket option!!!!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-06 04:54:33
Very good... Deposit dan penarikan sangatlah cepat,... Sukses selalu...
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-04 06:42:52
I love pocket option!!!!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-02 00:05:41
great trading broker haven't had any problems, and its very easy to use
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-11-30 03:19:23
I love this broker! when i start i was worried about my withdrawals but i already take out more than 3000 dls! i read a lot of bad reviews but i can asure you. this is true and is working 100 %
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-11-28 19:54:02
I have traded in binary option form two years i have used lot of brokers but Trading with pocket option has no compromise with other brokers.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-11-26 10:37:29
Great trading website, everything is clean and understandable.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برایs ظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید