موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2023-04-06 01:31:28
Rookie trader but is an interesting experience
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-06 01:24:33
well this is the first time trading and i love this platform over the ones i seen friends use.. def going to tell all my friends to come here !
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-05 21:13:32
I love the trading platform but I feel like the bots are causing glitches because there are times when I've won and I didn't get paid for it and there are times that I lost and I did get paid for it although my wins not being paid outweigh my losses I've only been paid on a loss maybe twice but I've lost over $100 on trades that were in the profit but I never received the profit that needs to be fixed
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-05 12:33:32
Legit platform. withdrawals are fast! support is very responsive.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-05 08:43:35
Awesome trading app, I recommend this to all beginners.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-05 03:47:03
Love trading on pocket options. Really is the best, Recommend it to all my riends
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-04 22:27:41
Just started using a trading app that gamifies my investments! It’s been a great way to set goals and track progress. #investing #gamification
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-04 18:40:24
It is easy money
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-04 11:02:53
Trust worthy broker!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-04 06:16:55
Awesome app to learn
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای Pocket Option نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید