موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2023

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2021-12-16 10:13:50
Fast Response
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-15 09:54:13
I like this platform
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-14 22:13:38
Easy to use and love the features. Would recommend this broker to others.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-13 10:04:16
Awesome
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-13 06:54:56
Intuitive Platform.
For the app is still at infancy stage, I am looking forward to a more developed interface.
So far I have not experienced any downtime on my ios app
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-10 16:43:26
good broker. love the challenges. just that too many words in the help or support page to read.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-10 10:57:41
It's great for a learning experience especially when it a beginner
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-09 00:54:47
Good broker nice app
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-08 21:09:25
I really like this trading platform because of the achievements and trading advantages. Its nice to be able to increase your deposit by using a bonus promo code or activating different advantages with gems earned while trading.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-12-06 22:01:59
Gotta love pocket option!!!!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برایs ظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید