Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2023

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-02-11 06:30:06
Love this app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-11 02:09:28
Too laggy.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-10 20:04:53
I love PO
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-10 19:04:04
Its good.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-10 18:01:29
Good morning, I'm wanting to make the deposit of the first deposit at the brokerage and I'm not finding the debit or credit card option, it's only appearing for Crypton coins
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-10 12:13:03
best ever trading platform i have seen
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-10 10:45:14
Pocket options broker, I used this broker from last six months because my brother told me to use and i foud this broker is one of the best broker available in the market, no other broker will give you facilities, like pocket options! All premium indicators, 250 usd daily free tournament, and customer support, on there platform only not reply but here you will get 24*7 customer support team. I love this and every one should join.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-10 02:43:21
Love it!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-10 02:23:04
Best binary option!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-02-09 05:20:23
Blessed
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá