Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-10-15 06:09:47
easier to use than most of the other trading platform.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-14 21:22:12
i love pocket option its so nice fast deposit and withrawals
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-13 20:06:25
Best way to learn the hard way!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-12 17:52:39
So intuitive to learn! Easy to understand, easy to train in, incredibly easy to deposit. Can’t wait to keep up the wins
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-11 19:41:44
It has been a pleasure trading with pocket options.i had read some bad reviews online.I have had no issues so far. You need to know what you are doing. Some people blame pocket options when they lose.They are not to blame. If you are looking for some where to trade binary options this is the place to trade.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-09 05:43:42
One of the greatest apps I’ve traded on so far so Good can’t complain on anything they have going on and i was just starting few months ago
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-08 10:07:36
Pocket option is a very good platform.. So many ways for deposits and instant withdrawl.. I will highly recommend to all investors... Thank u..
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-07 01:17:27
The best broker with high trading profit. Fast and excellent deposit and withdrawal. Training facilities and the best indicators. Great market that has many features to help the trader more. And most importantly, beginners can easily compete for $ 1, and win $ 15, $ 10, and at least $ 5.
Pocket option you are great
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-06 15:06:52
very good
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-10-06 13:24:56
excellent, genuine app
pocket option is a great investment/ trading app, highly recommended
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá