Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2022-06-11 06:01:11
Thanks for the bonuses! I'm back:)
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-06-09 13:46:22
Best Platform ever...
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-06-08 00:32:20
the best platform out hands down great broker low fees timely service that allows you to compound your account over time
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-06-07 16:53:02
It is very good platform between of All platforms :) i like +1
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-06-07 06:01:47
great broker
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-06-05 12:52:14
one of the top brokers , im a newbie so i need to practice alot to be abl to have profit, and demo account makes is much easier.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-06-05 11:47:21
it is a good trading platform.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-06-04 20:50:56
Solid, legit platform where you can compound your account with little money. Very attractive platform that also gifts you awards and ranking achievements. I'm not a big fan of copying trades but I like how they offer incentives for many actions. They also have a safe where you can earn higher interest than a savings account. Deposit...Win your trades w/ proper risk management, then put that money you deposited into a safe and trade with free money. Rinse and Repeat! I wish the charts were closer to Trading view by design by it's dope enough to manage. Please learn how to locate pattern using multiple time frame analysis and what candles are and what they mean before starting your demo and live. It's as easy to make money as it is to lose money. The game is not about getting rich more than it is about protection and compounding.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-06-03 10:32:54
Yeah it's a good app for trading..
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-06-02 18:31:22
Good opportunity for monetization and credit. Thanks for the pocket option that has always been at its peak. Thanks
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá