Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2023

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-09-21 01:34:58
Love this app easy to use easy to deposit and withdraw your money
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 01:27:01
Great app
Good way to make extra money
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 01:22:51
Very good on the go trading app.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 01:11:31
It is easy to use and can help you with your trading journey Love the app!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 00:49:46
Great App, I have enjoyed using the mobil app as I cannot take my computer with me everywhere I go. Very easy to use. Love the App
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 00:37:06
The app makes it easy to trade on the go.If im not around my laptop I can open up the app and practice a new strategy and truly get paid on the go.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-21 00:15:27
My withdrawal came to my Bitcoin address same day ! Thanks pocket option !
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 23:58:39
I was amazed at how easy Pocket Options makes binary options trading. Whether you are on a desktop, laptop, or your mobile device. The platform is smooth and easy to navigate. There are many indicators to choose from that will help your strategies and decisions! I would recommend this app to anyone!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 23:37:30
I absolutely love this pocket options. It’s so user friendly and easy to use.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-09-20 23:31:53
I'm having trouble putting money in app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá