Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2024

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2023-01-24 05:02:19
I think it’s great and customer service is very helpful
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-24 03:20:02
Great way to get in the trading Market and learn a good amount
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-23 21:33:43
Love it
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-23 19:29:44
Newbie here hopefully I can be amongst Top Traders
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-23 13:58:09
I like trading and best platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-22 19:39:43
Easy for beginners!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-22 18:21:59
Great plattform for trading . Love it .
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-22 04:53:01
Great Broker.... easy tu be FTT
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-22 03:23:32
nice platform fast withdrawl
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2023-01-21 08:46:07
One of the best broker
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá