Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2023

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2021-12-13 10:04:16
Awesome
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-12-13 06:54:56
Intuitive Platform.
For the app is still at infancy stage, I am looking forward to a more developed interface.
So far I have not experienced any downtime on my ios app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-12-10 16:43:26
good broker. love the challenges. just that too many words in the help or support page to read.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-12-10 10:57:41
It's great for a learning experience especially when it a beginner
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-12-09 00:54:47
Good broker nice app
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-12-06 22:01:59
Gotta love pocket option!!!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-12-06 04:54:33
Very good... Deposit dan penarikan sangatlah cepat,... Sukses selalu...
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-12-04 06:42:52
I love pocket option!!!!
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-12-02 00:05:41
great trading broker haven't had any problems, and its very easy to use
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2021-11-30 03:19:23
I love this broker! when i start i was worried about my withdrawals but i already take out more than 3000 dls! i read a lot of bad reviews but i can asure you. this is true and is working 100 %
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá