Công cụ hiển thị biểu đồ được tối ưu hóa giúp giảm thời gian tải và increases battery life up to 25%.tăng dung lượng pin lên tới 25%.

Đánh giá thực 2023

Phản hồi của bạn giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn cụ thể. Xem xếp hạng và để lại đề xuất của riêng bạn. Chúng tôi trân trọng những phản hồi của bạn!

Phản hồi của khách hàng

2022-02-09 17:09:29
Have been trading for about 4 month's now on this platform and must say it has been a very pleasant experience.
Very user friendly, a lot of indicators to use and fast placing of trades in comparison to other brokers where they tend to lag a lot.

After reading a lot of negative feedback about withdrawing money I got a bit sceptic, so I did my first withdraw yesterday as a test and this was really pain free. It was processed and in my wallet under half an hour so I'm liking it so far.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-07 15:22:16
best platform
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-07 12:44:37
best trading pocket option trustly
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-07 00:08:15
great platform for good understanding.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-05 12:37:59
Great and trustworthy platform with a solid community - the one I trust the most. I recommend :)
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-04 15:49:18
A great platform with an awesome community! :)
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-04 13:22:11
Great platform to trade.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-03 21:25:22
You have to be relaxed and good-tempered, open pocket option, trade, win, and come out happy, be with pocket option in order to win stronger, there's a strategy and indicators that are very good to win Their support is very good and is answered at the same time :)
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-03 21:14:38
Great platform to trade, reliable and easy to use.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.
2022-02-03 19:54:23
I've never once got cheated by Pocket Option. Timely withdrawals less than half an hour. I've withdrawn 100$ without any delay. Doesn't seem like a scam unlike other brokers out there.
Các đánh giá được công bố mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với bản gốc.

Gửi đánh giá cho Pocket Option

Xin lưu ý

Bạn cần phải là người dùng đã được xác minh để gửi đánh giá