موتور رندرینگ بهینه‌سازی شده نمودارها زمان بارگذاری را کاهش می‌دهد و عمر باتری را تا 25% افزایش می‌دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2022-07-02 18:15:01
It is a great platform to use especially for ones like myself who just started learning to trade. The demo account and copy trading has been great for me.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-07-02 05:28:16
Excellent
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-07-02 01:26:27
Wonderful app what a interface to trade i really liked pocket option developers love u guys keep growing and make us grow having a wonderful experience in pocket option no broker provide 92% payout thanks to PO..Most trusted world largest Binanry &forex trading flatform.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-06-30 18:28:57
love this platform and all it has to offer.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-06-30 13:12:57
weekend contests and tournaments are fun
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-06-30 10:49:35
I just started using PocketOption a few days ago. From deposits to trades and withdraws everything worked smooth. What i would like, is more indicators on the app and more otc stocks to trade.
I will keep using it for sure.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-06-29 14:26:25
Good broker
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-06-28 09:56:51
This platform it is helping me with discipline and maintaining patience . Yes I lose most my trades but I am slowly becoming better
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-06-26 01:16:00
Great platform with a huge range of useful additional features! :)
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-06-25 04:36:09
Thank you for your help
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای Pocket Option نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید