Відображення графіків оптимізовано для швидкого завантаження та збереження заряду батареї до 25% довше.

Попередження про ризики

Офіційною мовою компанії є англійська. Для ознайомлення з найбільш повним описом діяльності Компанії варто дотримуватись англомовної версії сайту. Переклад інформації на інші мови, відмінні від англійської, має ознайомлювальний характер і не має юридичної сили, Компанія не несе відповідальності за інформацію, надану іншими мовами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО РИЗИКИ, ВЛАСТИВІ ОПЕРАЦІЯМ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ І ДЕРИВАТИВАМИ

Це коротке попередження є доповненням до "Умов здійснення операцій". Метою цього попередження не є перерахування всіх ризиків та інших важливих аспектів операцій з іноземною валютою та деривативами. Беручи до уваги ризики, ви не повинні здійснювати транзакції з вищезгаданими продуктами, якщо ви не знаєте природу контрактів, які ви укладаєте, юридичні аспекти таких відносин у контексті даних контрактів або ступінь вашої схильності до ризику. Операції з іноземною валютою та деривативами пов'язані з високим ступенем ризику і можуть не підходити багатьом людям. Ви повинні ретельно оцінити ступінь прийнятності таких операцій особисто для себе, беручи до уваги ваш досвід, цілі, фінансові ресурси та інші важливі фактори..

1. ОПЕРАЦІЇ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ І ДЕРИВАТИВАМИ

1.1 Торгівля з використанням кредитного плеча означає збільшення потенційних прибутків, але також і збільшення збитків. Чим менша сума необхідної застави (маржі), тим вищі ризики потенційних втрат у разі, якщо ринок рухатиметься у невигідному для вас напрямку. У деяких випадках сума необхідної застави (маржі) може становити лише 0.5%. Врахуйте, що при торгівлі з використанням застави (маржі) ваші збитки можуть перевищити ваш початковий платіж, і існує можливість втратити суму, яка набагато перевищує ту, яку ви спочатку інвестували. Сума початкової застави може здаватися невеликою у порівнянні з вартістю контрактів у іноземній валюті чи деривативів, т.к. у процесі торгівлі застосовується "кредитне плече" чи ефект "збільшення". Відносно незначний рух ринку матиме пропорційно більший вплив на депоновані або призначені для депонування Вами суми. Ця обставина може працювати як на вас, так і проти вас. За підтримки позиції у вас можуть виникнути збитки, пропорційні сумі вашої застави (маржі), та будь-яких додаткових сум, які внесені на ваш рахунок у Компанії. Якщо ринок почав рух у напрямку, протилежному до Вашої позиції, та/або якщо величина необхідної маржі зросла, від Вас можуть вимагати терміново внести додаткові грошові суми для підтримки позиції. Невиконання вимоги про внесення додаткових грошових сум може призвести до закриття Вашої позиції Компанією, і Ви понесете відповідальність за будь-які пов'язані з цим збитки або нестачу коштів.

1.2 Ордери та стратегії, що знижують ризик

Розміщення певних ордерів (наприклад, ордерів "стоп-лосс", якщо це дозволено місцевим законодавством, або ордерів "стоп-ліміт"), що обмежують максимальну величину збитків, може виявитися неефективним заходом, якщо ситуація на ринку робить виконання таких ордерів неможливим (наприклад, за відсутності ліквідності на ринку). Стратегії, що використовують комбінації позицій, наприклад "спред" і "стреддл", можуть бути не менш ризикованими, ніж звичайні "довгі" та "короткі" позиції.

2. ДОДАТКОВІ РИЗИКИ, ВЛАСТИВІ ОПЕРАЦІЯМ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ І ДЕРИВАТИВАМИ

2.1 Умови укладання контрактів

Вам слід уточнити у Вашого брокера детальні умови укладання контрактів та отримати інформацію про пов'язані з ними зобов'язання (наприклад, про обставини, за яких у вас може виникнути зобов'язання здійснити або прийняти постачання активу в рамках ф'ючерсного контракту, або, якщо йдеться про опціон, інформацію про дати закінчення терміну дії та часові обмеження виконання опціону). За певних обставин біржа або кліринговий будинок може змінити вимоги до непогашених контрактів (включаючи ціну виконання опціону), щоб відобразити зміни на ринку відповідного активу.

2.2 Призупинення чи обмеження торгівлі. Взаємозв'язок цін

Певні ринкові ситуації (наприклад, відсутність ліквідності) та/або регламенти роботи деяких ринків (наприклад, призупинення торгівлі щодо будь-яких контрактів або місяців контрактів через перевищення лімітів зміни ціни) можуть підвищити ризик збитків, оскільки здійснення транзакцій або закриття/залік позицій стане скрутним чи неможливим. Якщо Ви продали опціони, це може підвищити ризик збитків. Відсутність базової ціни активу може ускладнити оцінку його "справедливої вартості".

2.3 Депоновані кошти та майно

Вам слід ознайомитися з інструментами захисту в рамках Забезпечення, що депонується Вами у формі грошових коштів або інших активів при здійсненні операцій усередині країни та за кордоном, особливо якщо йдеться про неплатоспроможність або банкрутство дилінгової фірми. Обсяг, в якому Ви можете повернути Ваші кошти та інші активи, регулюється законодавством та місцевими нормами країни, в якій провадить діяльність Контрагент.

2.4 Комісії та інші збори

Перш ніж брати участь у торгах, Вам слід отримати чітке роз'яснення з приводу всіх комісій, винагород та інших зборів, які Ви сплачуєте. Ці витрати вплинуть на Ваш підсумковий фінансовий результат (прибуток або збиток).

2.5 Угоди в інших юрисдикціях

Здійснення операцій на ринках інших юрисдикцій, включаючи ринки, формально пов'язані з Вашим внутрішнім ринком, може спричинити додатковий ризик. Регулювання вказаних ринків може відрізнятися від Вашого ступеня захисту інвесторів (у тому числі у гірший бік). Ваш місцевий регулюючий орган не зможе забезпечити примусове дотримання правил, встановлених регулюючими органами чи ринками інших юрисдикцій, у яких Ви здійснюєте угоди.

2.6 Валютні ризики

Прибутки та збитки за угодами з контрактами, деномінованими в іноземній валюті, що відрізняється від валюти Вашого рахунку, залежатимуть від коливань валютних курсів у разі потреби конвертувати валюту контракту у валюту рахунку.

2.7 Ризики, пов'язані з ліквідністю

Ризики, пов'язані з ліквідністю, можуть вплинути на вашу спроможність торгувати. Ризик полягає в тому, що ваш фінансовий контракт або актив не може торгуватися в той час, коли ви хочете (щоб запобігти збиткам або отримати прибуток). До того ж, застава (маржа), яка вам потрібна для підтримки депозиту у трейдера контракту, щодня перераховується відповідно до зміни цінності активу за контрактом на різницю, якою ви володієте. Якщо цей перерахунок (переоцінка) виявляє зниження цінності порівняно з попереднім днем, вам потрібно буде негайно заплатити трейдеру контракт, щоб відновити заставу (маржу) для позиції та покрити збитки. Якщо ви не можете зробити платіж, то трейдер контракту може закрити вашу позицію, незважаючи на вашу згоду чи незгоду з цією дією. Вам треба буде поповнити збиток, навіть якщо ціна даного активу згодом зросте. Існують трейдери фінансових контрактів, які ліквідують усі ваші позиції, якщо ви не маєте достатньої суми застави (маржі), навіть якщо одна з таких позицій показує прибуток для вас на даній стадії. Щоб підтримувати ваші позиції відкритими, вам потрібно дозволити трейдеру фінансових контрактів приймати додаткові платежі (зазвичай із вашої кредитної картки) на його розсуд, коли це необхідно для підтримки застави (маржі). В умовах волатильного ринку, що швидко змінюється, у вас може швидко утворитися велика заборгованість за кредитною карткою.

2.8 Обмеження "Stop Loss"

Для того, щоб обмежити збитки, багато трейдерів фінансових контрактів пропонують можливість вибрати "Stop Loss"-обмеження. При цьому ваші позиції закриваються автоматично, коли вони досягають обмеження ціни за вашим вибором.. У деяких випадках "Stop Loss" є неефективними, наприклад, при різких змінах ціни або закритті ринку. Обмеження "Stop Loss" не завжди можуть захистити вас від збитків..

2.9 Ризики, пов'язані з виконанням

Ризики, пов'язані з виконанням, виникають через те, що угоди можуть здійснитися не миттєво. Наприклад, може бути тимчасовий розрив з моменту розміщення ордера до моменту його виконання. У цей період ринкова ціна може змінитися не на вашу користь. Якщо це сталося, то ордер може бути виконаний за ціною, яка не відповідає вашим очікуванням. Деякі трейдери фінансових контрактів дозволяють здійснювати торгові операції, навіть коли ринок закритий. Будь ласка, майте на увазі, що ціни для цих угод, можуть значно відрізнятися від підсумкових цін закриття для базового інструменту. У багатьох випадках спред може бути ширшим, ніж спред під час роботи ринку.

2.10 Ризики, пов'язані з контрагентами

Ризики, пов'язані з контрагентами, полягають у тому, що трейдер, який випускає фінансові контракти, тобто ваш контрагент, не зможе виконати свої фінансові зобов'язання. Якщо ваші кошти не відокремлені належним чином від коштів трейдера, і у даного трейдера виникли фінансові труднощі, існує ризик, що ви не отримаєте кошти, які трейдер винен вам.

2.11 Торгові системи

Більшість звичайних "голосових" та електронних торгових систем використовують комп'ютерні пристрої для маршрутизації ордерів, балансувальних операцій, реєстрації та клірингу угод. Як і будь-які інші пристрої та системи, вони схильні до тимчасових збоїв і неполадок у роботі. Ваші можливості щодо відшкодування певних збитків можуть залежати від лімітів відповідальності, встановлених постачальниками торгових систем, ринками, кліринговими будинками та/або дилінговими фірмами. Такі ліміти можуть змінюватись: з цього приводу Вам необхідно детально проконсультуватися з Вашим брокером.

2.12 Електронна торгівля

Торгівля з використанням будь-якої електронної комунікаційної системи може відрізнятись не тільки від торгів на звичайному ринку "open-outcry", а й від торгів з використанням інших електронних торгових систем. Якщо Ви здійснюєте угоди в електронній комунікаційній системі, Ви несете ризики, притаманні такій системі, включаючи ризик збоїв у роботі апаратного та програмного забезпечення. Результатом збоїв у роботі системи може стати виконання Вашого ордера не відповідно до Ваших інструкцій, невиконання Вашого ордера в цілому та неможливість безперервного отримання інформації про Ваші позиції та виконання маржинальних вимог.

2.13 Позабіржові операції

У низці юрисдикцій фірмам дозволено здійснювати позабіржові операції. Ваш брокер може виступати як контрагент для таких операцій. Особливість таких операцій – у складності чи неможливості закриття позицій, оцінки вартості та визначення справедливої ціни чи експозиції до ризику. З зазначених причин, ці операції можуть бути пов'язані з підвищеними ризиками. Регулювання позабіржових операцій може бути менш жорстким або передбачати окремий режим регулювання. Перш ніж здійснювати подібні операції, Вам слід ознайомитися з їхніми правилами та пов'язаними з ними ризиками.