จิตวิทยาที่ถูกต้อง

พื้นฐานสำหรับการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ

Circle Smoke line Skotch Head Circles

แพลตฟอร์มการซื้อขาย Pocket Option เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้อย่างไร้ข้อโต้แย้งในการให้บริการซื้อขายในตลาดการเงินที่หลากหลายสำหรับนักลงทุนทั้งมือใหม่และมืออาชีพ.

เริ่มการซื้อขาย

ในช่วงหลายปีที่ทำงานร่วมกับนักลงทุนที่แตกต่างกันทางพื้นฐาน ทางการศึกษา และทางถิ่นที่อยู่โดยสิ้นเชิง เราได้ตระหนักว่าวินัยและจิตวิทยาที่ถูกต้องมีความสำคัญเพียงใดต่อการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ.

ในช่วงเริ่มต้นของการเดินทาง นักลงทุนหลายคนประสบกับอารมณ์เชิงลบ อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ของนักลงทุนมือใหม่ส่วนใหญ่มาจากผลการซื้อขายซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสวัสดิภาพโดยรวมได้

อะไรคือความหมายของ ความกลัว

ความกลัวที่จะขาดทุน อาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากทำให้นักลงทุนสูญเสียความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล.

และอาการเสียกำไรจะทำให้นักลงทุนตัดสินใจอย่างเร่งรีบ.

เผชิญหน้ากับ ความโลภ

ความโลภ เป็นอารมณ์ที่ทำให้นักลงทุนรับความเสี่ยงได้สูงขึ้นเมื่อสามารถหลีกเลี่ยงได้.

ความโลภที่เกิดจากความกลัวอาจส่งผลร้ายแรง.

วิธีพัฒนา วินัย การซื้อขาย

การจัดการทางอารมณ์เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก่อน.

นั่นคือเหตุผลที่ Pocket Option เราเน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่นักลงทุนของเราและให้บริการคำแนะนำพร้อมด้วยเครื่องมือต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ความรู้และฝึกฝนทักษะการซื้อขาย.

เริ่มการซื้อขาย

จิตวิทยาการซื้อขายที่ดีหมายถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์บางประการที่ผู้ซื้อขายปรารถนาอย่างเคร่งครัด:

เครื่องมือจัดการความเสี่ยง

พื้นฐานการซื้อขายคือการปฏิบัติตามกฎของ การจัดการเงิน กล่าวคือ ความสามารถในการจัดการจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีเพื่อการซื้อขายอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าขนาดของคำสั่งซื้อขายโดยใช้เทคนิคการซื้อขาย เช่น "stop loss", "martingale" เป็นต้น ...

การจำกัดช่วงการซื้อขาย

การจัดการทางการเงิน และเทคนิคการวางแผนช่วงการซื้อขายยังช่วยได้ นักลงทุนผู้มีประสบการณ์จะรับรู้ถึงช่วงเวลาที่จำเป็นต้อง "เข้าสู่ตลาด" เช่นเดียวกับช่วงเวลาที่จำเป็นต้องระงับช่วงการซื้อขายและรอเวลาของ "การเข้าสู่ตลาด" อื่น

รายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับช่วงการซื้อขาย

การเก็บ ไดอารี่ส่วนตัวของนักลงทุน เป็นเครื่องมืออันยอดเยี่ยมในการวิเคราะห์และแก้ไขข้อผิดพลาด ขั้นตอนที่ดูเหมือนไร้ประโยชน์นี้ช่วยให้เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขาย

ไม่มีข้อจำกัดในการใช้กลยุทธ์การซื้อขายใน Pocket Option - ทุกวิธีการและเทคนิคที่มีอยู่ทั้งหมดมีไว้สำหรับนักลงทุน!

Man Circle