Trở thành đại diện vùng của chúng tôi

Cơ hội duy nhất để mở văn phòng Pocket Option tại thành phố của bạn. Chạy văn phòng vùng Pocket Option và kiếm thu nhập ổn định.

Đại diện vùng

Chương trình Đại diện Vùng từ Pocket Option! Tận dụng cơ hội duy nhất để đại diện công ty ở vùng của bạn và quản lý văn phòng địa phương.

Ứng dụng

Cách thức hoạt động

  • 1. Tham gia ứng cử chương trình
  • 2. Đăng ký làm đối tác với PocketOption.
  • 3. Các dịch vụ quảng cáo PocketOption ở vùng của bạn.
  • 4. Nhận thu lao đại lý

Thu nhập của đại diện vùng

Thu nhập của bạn là một số tiền thu lao chuẩn cho chi nhánh liên kết lên đến $15 từ mỗi giao dịch của người bạn giới thiệu và 10% trên thu nhập của liên kết phụ, và các khoản khác được thỏa thuận riêng với đối tác.

* Điều kiện chi tiết của việc ứng cử vào chương trình liên kết chi nhánh sẽ được lập trong Thỏa thuận chi nhánh liên kết

Dịch vụ chỉ dành cho khách hàng PocketOption.