Các bước đơn giản để thành công

Chọn từ hơn 100 tài sản
Tiền tệ, Hàng hóa, Tiền điện tử, Cổ phiếu và Chỉ số
Đặt số tiền giao dịch
Số tiền giao dịch tối thiểu chỉ là 1$
Dự đoán hướng giá
Giá sẽ tăng hay giảm?
Nhận lợi nhuận của bạn!
Kiếm tiền trong trường hợp dự báo chính xác! Lợi nhuận của bạn phụ thuộc vào kỹ năng giao dịch của bạn.
$1
Số tiền giao dịch tối thiểu
+98%
Khoản thanh toán tối đa
5 giây
Thời gian giao dịch tối thiểu
$5
Số tiền ký quỹ tối thiểu
$10
Số tiền rút tiền tối thiểu
Chọn loại tài khoản:

Câu chuyện thành công từ khách hàng của chúng tôi

Very good cần cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng nhanh chóng 24/24
The best platform I've ever seen
It is an excellent and reliable platform. Easy to deposit and withdraw. Excellent customer service and easy to use. The best trading platform ever

Hơn 100 phương thức thanh toán

Cảnh bảo rủi ro:
Giao dịch trên thị trường tài chính luôn đi kèm rủi ro. Hợp đồng chênh lệch (‘CFDs’) là các sản phẩm tài chính phức tạp được giao dịch ký quỹ. Giao dịch CFD có mức độ rủi ro cao vì đòn bẩy có thể mang lại cả lợi ích và bất lợi cho bạn. Do đó, CFD có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư vì bạn có thể mất tất cả vốn đầu tư của mình. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức bạn đã chuẩn bị để mất. Trước khi quyết định giao dịch, bạn cần đảm bảo rằng bạn hiểu những rủi ro liên quan và tính đến các mục tiêu đầu tư cũng như mức độ kinh nghiệm của bạn.