Best affiliate conditions on the market

Worldwide service coverage

Profit sharing commission is up to 80%

Trở thành đối tác Pocket Option
Macbook

Cách thức hoạt động

01

Đăng ký tài khoản đối tác

Làm việc hiệu quả và nâng cấp trạng thái hồ sơ của bạn để tăng hoa hồng của bạn tối đa lên đến 80%

02

Giới thiệu khách hàng mới

Số lượng người được giới thiệu hoạt động càng cao thì hoa hồng và tiền thưởng của bạn càng lớn

03

Khách hàng bắt đầu giao dịch

Và tạo khối lượng giao dịch trên tài khoản Pocket Option của họ

04

Nhận hoa hồng cho mỗi lần giới thiệu thành công

Tùy thuộc vào chiến dịch liên kết đã chọn và trạng thái đối tác

Điều kiện dành riêng cho các đối tác Pocket Option

 • Profit sharing

  Advanced Profit Sharing system with passive long-term income.

 • Bonuses for FTDs

  Additional bonus system with payments for clients' first deposits.

 • Weekly payouts

  Thanh toán thường xuyên và ổn định mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào.

 • Net turnover commission

  Nhận hoa hồng từ khối lượng giao dịch được giới thiệu tạo ra. Khối lượng càng lớn — doanh thu của bạn càng cao.

 • Affiliate contests with free of charge participation

  Nhận thêm hoa hồng và giành các giải thưởng tuyệt vời cho hiệu suất của bạn.

 • Extensive Promo-materials

 • Postbacks for automation

 • 24/7 support and assistance

 • Sub-affiliate program

 • Mobile apps and links

Trở thành đối tác Pocket Option
iphone

Offer plans

Split and combine your traffic flows to reach maximum income from our partnership program

You can choose any offer type for your affiliate campaigns

Revenue sharing offer

You receive a commission from the Company's revenue based on the overall trading activity of your referrals

Deposit sharing offer

You receive a commission based on the first deposits made by your referrals

Volume sharing offer

You receive a commission based on the total trading volume of your referrals as well as commission from the Company's revenue based on the overall trading activity of your referrals

Turnover sharing offer

You receive a commission based on the total trading volume of your referrals

CPA offer

You receive a one-time commission for referring an active client based on the GEO and FTD amount

Offers by Profile levels

 • Regular
 • Tiền trả thêm (Premiun)
 • VIP
 • IB
Сonditions 3 - 49 FTD
Revenue sharing 50%
Deposit sharing 50% for first deposit
Volume sharing 40% revenue share
+ 2% net turnover
Turnover sharing 4% net turnover
CPA Commission depends on the GEO and deposit amount
Sub-partner commission 5%
Maximum commission for each client, $ 1000
Thưởng +
Payout frequency Every Monday
Сonditions 50 - 199 FTD (hoặc từ 50 - 199 FTD với tổng số tiền trên $2 500)
Revenue sharing 60%
Deposit sharing 100% for first deposit
Volume sharing 50% revenue share + 2.5% net turnover
Turnover sharing 4.5% net turnover
CPA Commission depends on the GEO and deposit amount
Sub-partner commission 7%
Maximum commission for each client, $ 5000
Thưởng +
Payout frequency Every Monday
Сonditions 200 - 499 FTD (hoặc từ 200 - 499 FTD với tổng số tiền trên $10 000)
Revenue sharing 70%
Deposit sharing 50% for first 5 deposits
Volume sharing 55% revenue share + 3% net turnover
Turnover sharing 4.7% net turnover
CPA Commission depends on the GEO and deposit amount
Sub-partner commission 10%
Maximum commission for each client, $ unlimited
Thưởng +
Payout frequency Every Monday
Сonditions 500+ FTD (hoặc từ 500 FTD với tổng số tiền trên $25 000)
Revenue sharing 80%
Deposit sharing 50% for each deposit
Volume sharing 60% revenue share + 3% net turnover
Turnover sharing 5% net turnover
CPA Commission depends on the GEO and deposit amount
Sub-partner commission 10%
Maximum commission for each client, $ unlimited
Thưởng +
Payout frequency Every Monday

Sign up and make profit