Prawidłowa psychologia

podstawa udanego handlu

Circle Smoke line Skotch Head Circles

Platforma handlowa Pocket Option jest bezsprzecznie liderem branży, dostarczając szerokiego zakresu usług handlowych na rynkach finansowych zarówno początkującym, jak i zaawansowanym handlowcom.

Zacznij handlować

Przez lata pracy z handlowcami o kompletnie odmiennych doświadczeniach, wykształceniu i lokalizacji, zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak dla skutecznego handlu ważne są dyscyplina i prawidłowa psychologia.

Na początku swojej podróży, wielu handlowców doświadcza negatywnych emocji. Górki i dołki nastrojów początkującego handlowca w dużym stopniu zależą od wyników jego handlu, co może źle wpłynąć na ogólne samopoczucie.

Co oznacza strach

Strach przed strataą może być skrajnie szkodliwy, bo pozbawia on handlowca zdolności do podejmowania racjonalnych decyzji.

A syndrom utraty zysku prowadzi handlowca do podejmowania zbyt szybkich decyzji.

Twarzą w twarz z chciwością

Chciwość jest emocją, która sprawia, że handlowcy podejmują wysokie ryzyko, tam gdzie można go uniknąć.

Chciwość napędzana przez strach może mieć poważne konsekwencje.

Jak wytworzyć dyscyplinę handlową

Zarządzanie emocjami to priorytet.

To dlatego w Pocket Option podkreślamy jak ważna jest edukacja naszych handlowców i dostarczenie im pełnego zakresu możliwych wskazówek i narzędzi, aby wyszkolić i szlifować umiejętności handlowe.

Zacznij handlować

Zdrowa psychologia handlowa zakłada ścisłe trzymanie się określonych reguł, do których aspiruje handlowiec:

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Podstawą handlu jest przede wszystkim przestrzeganie zasad zarządzania pieniędzmi, czyli umiejętności odpowiedniego zarządzania dostępnymi kwotami środków na saldzie konta handlowego, co obejmuje też ustawianie wielkości zlecenia handlowego, używając technik handlowych, takich jak "stop loss", "martingale", etc. ...

Ograniczenia sesji handlowych

Zarządzanie pieniędzmi i techniki planowania sesji handlowych także mogą pomóc. Doświadczony handlowiec wyczuje moment, w którym będzie niezbędne "wejście na rynek", jak również moment, w którym będzie niezbędne zawieszenie sesji handlowej i odczekanie do czasu kolejnego "wejścia na rynek".

Szczegółowy raport o sesjach handlowych

Prowadzenie osobistego dziennika handlowca jest znakomitym narzędziem analizy i poprawy błędów. Ta pozornie bezużyteczna procedura pomoże w zrozumieniu sił i słabych stron, aby zwiększyć efektywność handlu.

Nie ma ograniczeń w używaniu strategii handlowych na Pocket Option - wszystkie istniejące metody i techniki są dostępne dla handlowców!

Man Circle