Απλά βήματα προς την επιτυχία

Επιλέξτε απο περισσότερα απο 100 οικονομικά αγαθά.
Νομίσταματα, εμπορεύματα, Κρυπτονομίσματα, Μετοχές και Δείκτες
Ορίστε ένα ποσό επένδυσης
Το ελάχιστο ποσό επένδυσης είναι $1
Ποροβλέψτε την κατεύθυνση της τιμής
Η τιμή θα πάει επάνω ή κάτω;
Πάρτε το κέρδος σας!
Κερδίστε σε περίπτωση που προβλέψετε σωστά! Το κέρδος σας εξαρτάται από τις επενδυτικές σας δεξιότητες.
$1
Ελάχιστο ποσό συναλλαγής
+98%
Μέγιστη πληρωμή
5 δευ.
Ελάχιστη περίοδος επενδύσεων
$5
Ελάχιστο ποσό κατάθεσης
$10
Ελάχιστο ποσό ανάληψης
Διαλέξτε τύπο λογαριασμού:

Ιστορίες επιτυχίας απο τους πελάτες μας

I will leave an honest review, i got to admit at first, i felt cheated, i had strategy that worked on demo, but in real money it didnt, i thought it was the PO doing this, but i realised it was my fault, emotion works different when you trade with real money, you make mistakes you dont see, and because of the stress you dont...
Εμφάνιση ολόκληρης κριτικής
i loved this trading broker pcketoption it is very easy to use other than platform running in market..... it has lots of assets with best profit %.
i am using this platform since 2020 i personally feels that if we gain education information about strategies then definitely we can earn money though this platform.... it is one the most convenient platform as compare with other one

Πάνω από 100 μέθοδοι πληρωμής

Προειδοποίηση κινδύνου:
Η πραγματοποίηση συναλλαγών στις χρηματοπιστωτικές αγορές ενέχει κινδύνους. Οι συμβάσεις επί διαφορών (CFD) είναι σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα των οποίων η διαπραγμάτευση γίνεται με χρήση περιθωρίου. Οι συναλλαγές σε CFD ενέχουν υψηλό κίνδυνο επειδή η μόχλευση μπορεί να λειτουργήσει τόσο υπέρ όσο και εναντίον σας. Σαν αποτέλεσμα, τα CFD μπορεί να μην είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές επειδή ενδέχεται να χάσετε ολόκληρο το επενδεδυμένο κεφάλαιό σας. Δεν πρέπει να ρισκάρετε περισσότερα χρήματα από όσα είστε προετοιμασμένος να χάσετε. Προτού αποφασίσετε να προχωρήσετε σε συναλλαγές, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι κατανοείτε τους εμπλεκόμενους κινδύνους και να λάβετε υπόψη σας τους επενδυτικούς στόχους και το επίπεδο εμπειρίας σας..